Značaj biohemije za medicinu

          Još u devetnaestom veku zapazilo se da u svakoj bolesti postoje određene morfološke promene u ćelijama koje čine osnovu te bolesti. Danas je ovaj pojam tzv. celularne patologije znatno unapređen, jer se dokazalo da osnovu tada zapaženih morfoloških promena ustvari čine biohemijske promene ćelija. U većini bolesti osnovni patološki poremećaj čine poremećaji biohemijskih funkcija ćelije, a gotovo u svim bolestima postoje određene biohemijske promene koje su posledice nastale bolesti. Zbog toga je za razumevanje etiologije i patogeneze svih bolesti, a na osnovu toga i simptoma, dijagnostike i terapije neophodno poznavanje normalnog biohemizma zdrave ćelije kao i organizma u celini.

          Biohemija ima i veliku ulogu u dijagnostičkom postupku pri svakondnevnom ispitivanju bolesnika. Upotrebom metoda kliničke hemije ona otkriva karakteristične poremećaje u hemijskom sastavu unutrašnje sredine organizma i pruža značajne dokaze u postavljanju tačne dijagnoze bolesti. Isto tako delovanja mnogih lekova temelji se na znanjima iz biohemije.

          Biohemija je ogromna i razgranata nauka. Ona izčava biohemijske procese ne samo u čoveku nego i u svim živim bićima uključujući i mikroorganizme. Upoznavanje svih ovih delova iziskivalo bi nekoliko godina, a s obzirom na svakodnevna nova saznanja, i decenije studiranja.