Zauške: mumps virus

Virus je pripadnik porodice Paramyxoviridae, odnosno podporodici Paramyxovirinae genus Rubulavirus. Postoji samo 1 antigenski tip virusa. Uzrokuje akutnu infektivnu bolest parotitia, mumps ili u narodu poznat kao „zauške„.

Morfologija virusa mumpsa
Patogenost za ljude
Kliničke manifestacije – simptomi
Imunitet
Dijagnoza
Vakcina
Kako se prenosi Mumps? • Epidemiologija

Morfologija virusa mumpsa

Pleomorfne čestice, osobine imaju kao i drugi pripadnici ove porodice. Za njihov kapsid su vezana tri proteina, L (large), NP (nukleoprotein) i P (fosfoprotein – koji imaju ulogu RNK polimeraze). U unutrašnjem sloju virusnog omotača je membranski matrix ili M protein i od njega zavisi strukturni integritet ovojnice. Na površini su izraštaji od glikoproteina i to su hemaglutinin H, neuraminidaza N, faktor ćelijske fuzije F (stvaraju se giganstke i sincicijalne ćelije) i hemolizin.

Patogenost za ljude

Virus pokazuje tropizam za pljuvačne žlezde, testise, ovarijume, meninge i pankreas. U telo čoveka ulazi preko usta. Posotje dve teorije na koji način je ovaj virus patogen kod čoveka.

Prva teorija tvrdi da virus iz usta dospeva u parotidnu žlezdu preko njenog izvodnog kanala i tu se razmnožava, odakle odlazi u krv i nastaje viremija. Na taj način se širi do ostalih organa, naravno prema onim za koje ima tropizam.

Druga teorija tvrdi da se primarno razmnožava u ćelijama gornjih delova respiratornog trakta. Odakle odlazi u krv (viremija). Pa se na taj način širi kroz organizam, zahvata one organe za koje ima tropizam, pa i pljuvačne žlezde.

Kliničke manifestacije – simptomi

Trećina ovih virusnih infekcija su asimptomatske.

Lista kliničkih manifestacija koje izaziva virus mupsa se svodi na:

  • Epidemijski parotitis (zauške) u 95% obolelih.
  • Epididimoorhitis u 25% slučajeva parotitisa odraslih muškaraca
  • Meningoencefalitis sa ili bez parotitisa (meningitidis, encefalitis)
  • Pankreatitis blag ili težaj sa posledičnim juvenilnim dijabetesom
  • Unilateralno oštećenje slušnog živca sa potpunim i trajnim oštećenjem sluha

Imunitet

Imunitet u telu domaćina koji ostavlja ovaj virus je solidan i doživotan.

Dijagnoza

Dijagnoza se postavlja izolacijom virusa iz pljuvačke do 8 dana bolesti, iz urina do 14 dana bolesti i iz likvora u kulturama ćelija i u embrionisanom kokošijem jajetu. Virus se može dokazati i serološkim testovima (RVK, RIH, ELISA, IgM i IgG).

Vakcina

Postoji mrtva i živa vakcina. Kod nas je u upotrebi živa vakcina MMR (morbili, mumps, rubela). Daje se deci od godinu dana.

Kako se prenosi Mumps? • Epidemiologija

Izvor zaraze predstavlja pljuvačka i mokraća bolesnika. Prenosi se direktnim kontaktom sa osobe na osobu, ili kontaminiranim predmetima. Rezervoar ovog virusa je samo oboleo čovek.