Zašto se voće kvari?

Poznato je da se voće i povrće dobrim delom ne može ubrati i jednostavno ostaviti da čeka do upotrebe. Čak i određene vrste jabuka, koje se teže kvare, ne mogu se jednostavno ostaviti u sobi, spremljene u kakvoj košari, jer će se početi kvariti.  Zašto se dobro spremljeno voće i povrće ne kvari, a zašto se ono drugo kvari? Svuda oko nas – u vazduhu, na zemlji, u vodi i na sim predmetima – nalaze se sitni organizmi koji se ne mogu videti, ali je zato lako vidljivo njihovo delovanje. Jednim imenom zovemo ih mikroorganizmi. Oni mogu biti škodljivi, jer su uzročnici raznih bolesti na ljudima, zivotinjama i bilju, a mogu biti i korisni, jer pomoću njih se ukiseli npr. kiseli se kupus, kiseli se mleko, zori sir, podiže se testo za hleb itd. Na površini plodova ima mikroorganizama u  velikim količinama. Ako želimo sačuvati voće i povrće za duže vreme, ove sitne neprijatelje treba uništiti ili im stvoriti takve uslove da se ne mogu razmnožavati, pa da prema tome, ne mogu ni kvariti hranu.