Zapaljenska Oboljenja Uva

Zapaljenska oboljenja spoljašnjeg uva

Zapaljenja ušne školjke

Perichondritis auriculae

Nastaje kao posledica povrede ili hirurške intervencije na ušnoj školjci i/ili spoljašnjem slušnom hodniku.

Klinički se manifestuje crvenilom, otokom sa gubitkom uobičajenog reljefa te bolnošću ušne školjke (spontana bolnost ili bolnost na pritisak).

U slučaju nakupljanja eksudata između perihondrijuma i hrskavice javlja se fluktuacija.

Najčešći uzročnici su Staphylococcus aureus, a kod hirurških trauma Pseudomonas aeruginosa.

Terapija podrazumeva visoke doze antibiotika, hiruršku drenažu incizijama i analgetike.

Erysipelas auriculae

Podrazumeva streptokoknu infekciju nastalu nakon povrede kože ušne školjke koja može biti klinički i neprimetna.

Manifestuje se u vidu crvenog, oštro ograničenog otoka kože ušne školjke koja je toplija u odnosu na okolnu, zategnuta i sjajna.

Prisustvo vezikula upućuje na erysipelas bullosum.

Ivice otoka su po pravilu bedemaste.

Uz opisane lokalne promene na ušnoj skoljci javljaju se i opšti znaci infekcije, povišena telesna temperatura i slabost.

Terapija podrazumeva primenu penicilina uz simptomatsku terapiju.

Herpes zoster oticus

Herpes zoster oticus je oboljenje uzrokovano DNA varicella zoster virusom (VZV) koji u dečjem uzrastu izaziva jednu od osipnih groznica varicella.

Uzročnik zaostaje u nervnim ganglijama sve do promene imunološkog statusa pacijenta, kada može da izazove više kliničkih manifestacija, od kojih je i herpes zoster oticus. Ovo oboljenje se vrlo retko viđa pre 20 godine života.

Kako se radi o neurotropnom virusu isti pokazuje afinitet prema kranijalnim nervima sedmog, osmog, petog, ređe prvog, trećeg i četvrtog.

Osnovni patoanatomski supstrat ove virusne lezije u okviru herpes zoster oticusa je limfocitna infiltracija nerva, modiolusa i kože spoljašnjeg slušnog hodnika.

Herpes zoster oticus može da ima više kliničkih manifestacija.

Klinička forma kod koje se jave:

periferna pareza nervusa sadam

kohleo vestibularni istostrani deficit i

kožne erupcije na ušnoj školjci i ili spoljašnjem slušnom hodniku poznat je pod nazivom Remzi Hantov sindrom.

Klinička slika

Pacijent se žali na jak neuralgijski bol lociran u predelu uva, nagluvost na istom uvu i vrtoglavice.

Takođe se uočava i oduzetost ličnog nerva po perifernom tipu.

Pregledom se konstatuju eritem i vezikule ili kruste (u zavisnosti od stadijuma bolesti) kako na ušnoj školjci tako i u spoljašnjem slušnom hodniku.

Pored opisane tipične kliničke slike postoje i atipični oblici kliničkih manifestacija kod kojih se ne razvija jedan od simptoma: nagluvost, vrtoglavica, oduzetost ličnog živca, izostanak kožnih erupcija na ušnoj školjci i ili spoljašnjem slušnom hodniku, ada su pri tome prisutne pojedinačne eflorescencija na sluznici usne duplje i mobilnog dela jezika sa strane periferne oduzetosti ličnog nerva (inervaciono područje chordae tympani).