Sta je lekarska vizita?

Vizita je pojam koji označava lekarsku posetu bolesniku. Ona može biti grupna ili pojedinačna. Grupna vizita podrazumeva da grupa lekara jednog odeljenja, zajedno sa glavnom medicinskom sestrom, poseti sve bolesnke tog odeljenja. Tokom grupne vizite najčešće nema dovoljno vremena da bi se sa svakim bolesnikom popričalo dovoljno dugo, te taj problem nadomeštava pojedinačna vizita. Pojedinačna vizita podrazumeva posetu jednog lekara samo bolesnicima o kojima on brine tokom njihovog lečenja na odeljenju.

Vizita se najčešće obavlja u jutarnjim satima. Tom prilikom lekar:

  • procenjuje stanje bolesnika na osnovu njegovog izgleda, fizikalnog pregleda i urađenih laboratorijskih analiza;
  • proverava vitalne parametre i telesne izlučevine;
  • proverava ranu;
  • proverava postojeću terapiju koji potvrđuje i za dalje, ili koriguje;
  • izdaje naloge za određivanje dijagnostičkih metoda, ili
  • preporučuje određeni tip dijetetsko-higijenskog režima.

Tokom vizite lekar je dužan da bolesniku odgovori na sva pitanja i detaljno ga informiše o svemu. Nadmen odnos lekara može izazvati prećutkivanje od stane bolesnika što može uticati veoma loše na celoukupni tok lečenja.