Vitamin E

Poznat je pod imenom antisterilitetnog vitamina zbog činjenice da ženke pacova ne mogu da iznesu pold usled izumiranja žačetka i njegove resorpcije, a kod muškaraca prestane spermatogeneza ako se hrane bez ovog vitamina. Kod čoveka se to ne događa, iako je sigurno da trudnoća zahteva veću količinu E-vitamina. Njegovo delovanje je daleko šire od uloge u reprodukciji. Izgleda da je potreban svakoj ćeliji za normalnu funkciju.

Hemijski, E vitamin je derivat hormona. Zapravo, postoji više srodnih i fizološki aktivnih jedinjenja pod nazivom tokoferol. Međusobno se razlikuju po broju i rasporedu metil-grupa na benzolskom delu hromanskog prstena.

Osim značaja ovog vitamina za reproduktivnu funkciju nekih životinja, naslućuje se i njegova uloga u održavanju normalnog stanja mišićnog tkiva, jer životinje u njegovom nedostatku, pred ostalog, pokazuju teške promene mišića, sa istodobnim izlučivanjem kreatina u urinu. Pojava kreatina u urinu je zapažena i kod čoveka istovremeno sa sličnim mišićnim promenama.

Poznato je da tokoferoli imaju izraženu antioksidantnu moć, utoliko veću ukoliko je manje metil-grupa na benzolskom delu prstena, upravo obrnuto vitaminskoj moći. Vitaminski je najefikasniji alfa-tokoferol. Način delovanja ovog vitamina u biohemijskim procesima u kojima učestvuje nije poznat.

Један одговор на „Vitamin E“

Затворено за коментаре.