Virus denge

Virus denge pripada familiji Flaviviridae (genus Flavivirus). Postoje 6 seroloških tipova. Tip 1 je prisutan u Grčkoj. Rezervoar ovog virusa je čovek. Sa čoveka na čoveka se prenosi vektorima, i to komarcima (AEDES aegypti i albopictus).

Kliničke manifestacije

Česti su asimptomatski oblici, kategorišu se u laka oboljenja praćena temperaturom, ospom, mialgijom i glavoboljom. U teške oblike svrstava se hemoragični sindrom. Imunitet je tipski specifičan.

Epidemiologija

35 – 60 miliona ljudi u svetu se godišnje inficira ovim virusom. 2 000 – 6 000 dece umre godišnje od virusa denge. Virus inficira ljudske leukocite i limfno tkivo i oslobađa se u cirkulaciju. U evropi je prisutan u Grčkoj i Francuskoj i od 2010 i u Hrvatskoj.

Virus denge; Foto: https://asia.nikkei.com/Business/Science/Portable-device-speeds-up-dengue-virus-identification
Virus denge; Foto: https://asia.nikkei.com/Business/Science/Portable-device-speeds-up-dengue-virus-identification