Vibrioni – izvor zaraze na obali

Vibrio parahemolyticus
V.parahemolyticus – bolesti
Vibrio vulnificus
Vibrio mimicus
Vibrio hollisae i Vibrio fluvialis
Vibrio alginolyticus
Vibrio damsela

Vibrio parahemolyticus

V. parahemolyticus je halofilna bakterija koja izaziva akutni gastroenteritis vezan za ingestiju kontaminirane morske hrane (sveža riba, školjke). Oboljenje se javlja sporadično ili u vidu epidemija duž priobalnih područja širom sveta. Morfološki je mikroorganizam sličan V. cholerae.

V.parahemolyticus – bolesti

Bolest počinje naglo i kratko traje. Posle inkubacije od 12-14 časova javlja se muka, povraćanje, grčevi u stomaku, groznica slabog inteziteta i vodenasto krvavi prolivi. Enteritis prolazi spontano za 1-4 dana, uglavnom bez terapije, ali je potrebna nadoknada tečnosti i elektrolita. Antibakterijska terapija je indikovana u težim ili prolongiranim infekcijama. Tetraciklini su lek izbora.

Ovaj mikroorganizam može da izazove i ekstraintestinalne infekcije, kao što su infekcije rana, uva i oka. Sve ove infekcije vezane su za boravak u blizini mora i sve se efikasno leče antibioticima.

Vibrio vulnificus

V. vulnificus je takođe halofilni vibrion iz morske vode. On prodire kroz kožne lezije kod osoba koje rukuju školjkama ili drugom morskom hranom i povremeno izaziva enteritis, a može da izazove bakterijemiju i smrt kod starih i imunokompromitovanih osoba.

Vibrio mimicus

V. mimicus je relativno nova vrsta roda vibrio. Uzročnik je gastroenteritisa, obično posle uzimanja morske hrane, pre svega, svežih ostriga. Pored dijarejalnog sindroma, ovaj mikroorganizma može izazvati i infekciju uva.

Vibrio hollisae i Vibrio fluvialis

Vibrio hollisae i vibrio fluvialis izazivaju dijareju.

Vibrio alginolyticus

V. alginolyticus može izazvati infekcije oka, uva i rana posle kupanja u morskoj vodi.

Vibrio damsela

V. damsela, takođe izaziva infekcije rana. Ostali vibrioni vrlo retko izazivaju infekcije ljudi.