Vibrio Cholerae serogrupa O139

Serogrupa O139 prvi put je identifikovana kao uzročnik klasične kolere 1992. godine u Indiji, da bi godinu dana kasnije, epidemijski zahvatila azijsi kontinent.

Sličnost serogrupe O139 sa klasičnom grupom O1

Vibrio cholerae serogrupa O139 je neaglutinišuća O1 serogrupa, koja izaziva epidemijsku koleru. Mikroorganizam produkuje kolera toksin koji je identičan toksinu V. cholerae serogrupe O1, takođe je onda i klinička slika i način prenošenja ista kao i kod klasične kolere. Zato je Svetska zdravstvena organizacija preporučila da postupak prema koleri koju izazivaju obe serogrupe treba da bude identičan.

Osetljivost serogrupe O139

Bakterija kolere serogrupe O139 je osetljiv na tetracikline. Dok je rezistentan na trimetoprim – sulfametoksazol i furazolidin.

Vakcina koja se primenjuje protiv V. cholerae serogrupe O1, ne stvara imunitet prema V. cholerae serogrupe O139.

Postoje pretpostavke da će serogrupa O139 narednih godina zameniti serogrupu O1 kao uzročnik epidemijske kolere, ali do sada nije utvrđen njen pandemijski karakter