Uvećana prostata • Benigna prostatična hiperplazija (BPH)

Uvećanje prostate predstavlja normalnu pojavu kod muškaraca koja se javlja tokom odraslog doba. Za neke muškarce ova pojava prolazi asimptomatski bez ikakvog uticaja na zdravlje i svakodnevni život, dok kod drugih može dovesti do pojave različitih problema i medicinskih stanja koja bitno utiču na kvalitet života.

Uvećana prostata se javlja kod svakog petog muškarca između 50 i 60 godina, a kod starijih muškaraca se javlja i u većem procentu. Simptomi mogu biti zaista problematični i mogu uticati na privatni život ili na posao, prvenstveno usled pojave nedostatka sna. Okretanje ka hirurgiji ili medikamentnoj terapiji može u velikom broju slučajeva i pogoršati stanje, pogotovo u situacijama kada ove mere nisu potrebne. Međutim postoje određene mere koje se mogu primeniti u svakodnevnom životu, koje se tiču ishrane i stila života koje olakšavaju nastalo stanje.

Šta je uvećana prostata?
Koji su simptomi uvećane prostate?
Zašto dolazi do uvećanja prostate?
Koji su faktori rizika za benigno uvećanje prostate?
Lečenje benigne prostatične hiperplazije

Lečenje alternativnim putevima, da ne kažemo na prirodan način

Šta je uvećana prostata?

Prostata predstavlja žlezdu muškog reproduktivnog sistema. Locirana je odmah ispod bešike između anusa i baze penisa. Prostata obuhvata tj. okružuje jedan deo uretre, mokraćne cevi, kroz koju prolazi mokraća na svom putu ka izlučivanju iz organizma. Stoga, uvećana prostata može doprineti problemima sa uriniranjem što se često i javlja. Kao posledica uvećanja prostatičnog tkiva dolazi do pritiskanja mokraćne bešike i uretre sa propratnim osećajem konstantne potrebe za uriniranjem iako bešika nije puna, pritom javlja se i nemogućnost normalnog protoka urina van organizma. Ovaj osećaj postaje intenzivniji prilikom kontrakcije mišića na dnu bešike čak i kada je prisutna mala količina urina. Tokom vremena dolazi do slabljenja mišića mokraćne bešike što ima za posledicu nepotpuno pražnjenje bešike, sa uvek zaostalom određenom količinom urina u njoj.

Prostata - anatomija
Prostata – anatomija

Medicinski termin je benigna prostatična hiperplazija BPH. Reč benigna označava da se radi o nekancerogenom rastu, a hiperplazija označava uvećanje tkiva ili abnormalan broj ćelija. BPH je najčešća nekancerogena forma uvećanja ćelija kod muškaraca i ne vodi ka pojavi kancera prostate.

Koji su simptomi uvećane prostate?

Uvećana prostata vrši pritisak na mokraćnu bešiku i urinarni trakt pa može dovesti do pojave sledećih simptoma:

  • Učestalo mokrenje, pogotovo tokom noći
  • Poteškoće sa odlaganjem uriniranja
  • Produžen period dok urin zapravo ne počne da se izlučuje bez obzira na učestalu potrebu za uriniranjem
  • Naprezanje prilikom uriniranja
  • Slabiji mlaz urina i produženo vreme samog akta uriniranja
  • Posturinarno kapljanje mokraće (dodatno nakon samog uriniranja)
  • Osećaj pune bešike i nakon uriniranja

Veličina prostate i simptomi ne moraju nužno uvek biti povezani. Kod nekih muškaraca sa uvećanom prostatom simptomi apsolutno nisu prisutni, dok kod drugih sa prostatom normalne veličine imamo zabeleženo prisustvo simptoma.

Benigno uvećanje prostate
Benigno uvećanje prostate

Trećina muškaraca sa uvećanom prostatom ima izražene simptome donjeg urinarnog trakta (eng. lower urinary tract symptoms LUTS) koji u velikoj meri mogu remetiti kvalitet njihovog života. Simptomi LUTS-a uključuju simptome punjenja, poput učestalog mokrenja (pogotovo noću), i simptome protoka u vidu slabog mlaza, nepotpunog uriniranja i dodatnog kapljanja posle. Nakon nekog vremena simptomi se mogu ublažiti kod određenih muškaraca. Međutim, oni takođe mogu ostati isti ili se čak pogoršati što onda zahteva hiruršku intervenciju.

Kod muškaraca sa uvećanom prostatom se iznenada mogu javiti problemi sa uriniranjem ili potpuna nemogućnost uriniranja. Ovo stanje se naziva akutna urinarna retencija (AUR) i zahteva momentalnu medicinsku intervenciju u cilju olakšavanja neprijatnosti. AUR predstavlja vrlo neprijanto i potencijalno opasno stanje. Javlja se kod muškaraca sa razvijenom benignom prostatičnom hiperplazijom i uglavnom je izazvan nekim događajem koji mu je prethodio (precipitirajući faktor), poput izlaganja hladnoj vodi, konzumiranja određenih lekova koji sprečavaju kontrakciju mokraćne bešike ili prekomerne upotrebe alkohola. AUR mogu izazvati i drugi faktori, poput invazivnih procedura za terapiju akutnog prostatitisa ili neke virusne infekcije.

Zašto dolazi do uvećanja prostate?

Normalno tokom puberteta prostata raste sve dok ne dostigne veličinu ploda oraha i tada staje sa rastom. Zatim oko 25. godine živote prostata ponovo počinje da raste. Ova pojava druge faze rasta je specifična i individualna za svakog muškarca u vidu same brzine rasta i dostignute veličine.

Promene koje se dešavaju sa muškim polnim hormonima tokom starenja igraju ulogu u uvećanju prostate. Androgeni hormoni, poput testosterona, podstiču rast prostate. Prostata vrši konverziju (pretvaranje) testosterona u dihidrotestosteron (DHT), još jedan hormon iz grupe androgena koji takođe vrši stimulaciju rasta ćelija koje oblažu unutašnjost prostate. Ovo je glavni razlog uvećanja prostate i najčešće se javlja u periodu između puberteta i mladog odraslog doba. Estrogen, hormon takođe prisutan kod mušaraca, isto igra ulogu u uvećanju prostate. Starenjem se nivo testosterona kod muškaraca smanjuje i dolazi do uvećanja estrogenske porcije koja zatim stimuliše njen rast.

Koji su faktori rizika za benigno uvećanje prostate?

Godine predstavljaju najvažniji faktor rizika za pojavu uvećane prostate. Dakle, pravo uvećanje prostatične žlezde se razvija striktno kao fenomen vezan za godine i pojavljuje se kod gotovo svih muškaraca oko 40. godine života. Incidenca javljanja ovog stanja kod muškaraca se procentualno povećava sa starenjem. Istraživanja pokazuju da će svaki muškaraca koji živi dovoljno dugo u jednom trenutku svog života razviti neki od simptoma praćenih sa benignom prostatičnom hiperplazijom.

Stariji čovek koji svakodnevno vežba
Stariji čovek koji svakodnevno vežba

Rizik se povećava za muškarce koji u svojoj porodičnoj medicinskoj istoriji imaju zabeleženo uvećanje prostate (kod oca, dede ili rođaka), dok je rizik dodatno povećan kod onih muškaraca gde postoje podaci da su se ove promene javljale u mlađoj dobi u njihovoj porodici.

Istraživanja su pokazala da pacijenti sa BPH i simptomima LUTS-a imaju veće šanse za razvoj kardiovaskularnih oboljenja u odnosu na ostatak populacije u starijem životnom dobu. Konkretni razlozi za ovu korelaciju nisu još uvek poznati, međutim smatra se da odgovor leži negde u kombinaciji poremećenog sna, variranja nivoa krvnog pritiska i visokih nivoa kortizola u krvi.

Lečenje benigne prostatične hiperplazije

Terapija za ovo stanje će zavisiti od ozbiljnosti simptoma i rizika za komplikacije poput retencije urina (nemogućnosti izlučivanja). U velikom broju slučajeva ispoljavaju se blagi do umereni simptomi koji ne remete u velikoj meri kvalitet života i osobe koje ih doživljavaju se nose sa njima bez uvođenja terapijskog plana. Dok kod drugih muškaraca simtpomi su jako izraženi, u velikoj meri remete kvalitet života i zahtevaju ozbiljan terapijski plan.

U poslednje vreme se u velikoj meri praktikuje ne samo propisivanje lekova već posmatranje pacijenata i redovne kontrole u vidu praćenja stanja i simptoma pre uvođenja bilo kakve medikamentne terapije. Sve više se pribegava ovakvom pristupu jer terapija koja obuhvata hirurške intervencije često dovodi do posledične retencije urina i impotencije.

Ukoliko simptomi tokom vremena ne prestaju, pogoršavaju se ili se čak javljaju novi, terapija za uvećanu prostatu obuhvata:

Lekove

Alfa blokatori poput Terazosina se koriste za ublažavanje simptoma BPH, što se postiže u periodu od nekoliko nedelja, ali ne zaustavljaju sam rast prostate. Druga opcija su Inhibitori 5-alfa reduktaze (Proscar, Avodart), koji se koriste za smanjenje prostate, sa tim da se njihovi efekti na prateće simptome se javljaju tek nakon 6 meseci primene. Moguća je i kombinacija ove dve grupe lekova. Važno je obratiti pažnju na interakcije sa drugim lekovima, na primer, nikako se paralelno sa ovim lekovima ne smeju uzimati lekovi za terapiju impotencije jer može doći do pojave ozbiljnih posledica.

Hirurške intervencije

Procedure kojima se uklanja ili uništava prostatično tkivo. Njima se pribegava kada simptomi uznapreduju u velikoj meri i ne postoji drugi način za njihovu kontrolu. Transuretralna resekcija prostate (TURP) je najčešće izvođena procedura koja podrazumeva uklanjanje tkiva prostate uz pomoć struje ili lasera. Istraživanja su pokazala da se kvalitet života pacijenata nakon ove intervencije u velikoj meri popravio.

Lečenje alternativnim putevima, da ne kažemo na prirodan način

Pre pribegavanja lekovima i hirurškim intervencijama, postoji nešto što sami možete uraditi da biste ublažili simptome i poboljšali kvalitet života sa uvećanom prostatom. Ovo obuhvata:

Promene u ishrani i stilu života

Kegelove vežbe ili vežbe za dno karlice

Grupa vežbi namenjenih za ojačanje pelvične muskulature, pogotovo mišića dna karlice koji onda sprečavaju nevoljni gubitak urina ili pojavu kapljanja urina. Preporučuje se izvođenje ovih vežbi tokom uriniranja na sledeći način: kontrahovati mišiće da bi se usporilo isticanje urina, kada se postigne spor mlaz potrebno je prekinuti uriniranje na 20 sekundi, zatim nastaviti normalno. Preporučuje se izvođenje ovih vežbi 3 do 5 puta na dan.

Biljna suplementacija

Ulje od semena bundeve se pokazalo vrlo efikasno u otklanjanju simptoma uvećane prostate u periodu od 3 meseca.

Kao što je već napomenuto jako je važno obratiti pažnju na interakcije lekova. Stoga muškarci sa uvećanom prostatom ne bi smeli da primenjuju lekove iz grupe diuretika koji pojačavaju izlučivanje urina ili antihistaminika koji se nalaze u slobodnoj prodaji i koriste kod prehlada i alergija, jer svi ovi lekovi dovode do pogoršanja simptoma uvećane prostate. U tom slučaju neophodno je obratiti se doktoru u vezi promene terapije i odabira druge grupe lekova najboljih za Vas.