Urea u krvi • Krvna slika

Urea kao krajnji razgradnji produkt aminokiselina koji se izlučuje preko mokraće, pre izlučivanja urea je prisutna u krvi i tad predstavlja jedan od laboratorijskih parametra pomoću kojeg možemo odrediti stepen funkcije bubrega.


Šta je urea?
Na koje načine se urea izlučuje iz organizma?
Normalne vrednosti uree u krvi
Faktori koji utiču na koncentraciju uree u krvi
Snižene vrednosti uree
Povišene vrednosti uree – Azotemija

Prerenalna azotemija
Renalna azotemija
Postrenalna azotemija

Šta je urea?

Urea je krajnji razgradni produkt aminokiselina, odsnosno aminokiselinskog azota. Molekulska struktura uree podseća na strukturu vode. Tako da je distribucija uree u organizmu potpuno identična distribuciji vode. Urea veoma lako prolazi kroz sve ćelijske membrane, koje su propustljive za vodu.

Na koje načine se urea izlučuje iz organizma?

Urea se iz organizma eliminiše na tri načina:

 1. Putem kože – znojenjem
  Ovim putem se eliminiše manji deo uree. Pojačanim znojenjem, npr. u toku fizičke aktivnosti može da se pojača eliminacija uree ovim putem 10-20%.
 2. Putem creva
  Putem gastrointestinalnog trakta, urea zbog svoje hidratacione moći lako dospeva u creva. Dokazano je da 40% uree prisutne u organizmu dospe u lumen creva. Međutim urea se u fecesu nalazi u malim tragovima. Žašto? Za ovo su zaslužne bakterije prisutne u lumenu creva. Naime, kada urea dospe u crevo bakterije razgrađuju ureu na amonijak i ugljen-dioksid. Amonijak će biti apsorbovan u krv i transportovan u jetru. Gde amonijak ulazi u metabolički put uree, u tom putu amonijak se prevodi opet u ureu. Ovaj put eliminacije je zatvoren, tako da nije od velikog značaja za organizam.
 3. Putem mokraće
  Glavni put eliminacije uree je upravo ovaj put. Koncentracija uree u mokraći direktno zavisi od diureze. Što je diureza veća, to ima više uree u mokraći. Znači nema svrhe određivati koncetraciju uree u urinu (mokraći).

Normalne vrednosti uree u krvi

1,7 – 8,3 mmol/l 

Primer normalne vrednosti koncentracije uree kod osobe tešle 70kg

 • Težina osobe – 70kg
 • Dnevni unos proteina – 70g
 • Dnevni unos vode – 1l na 25kg težine
 • Očekivana količina proizvedene uree – 30-40g
 • Koncentracija uree u fiziološkom stanju – 3,6mmol/l

Faktori koji utiču na koncentraciju uree u krvi

Na koncentraciju uree u krvi utiče:

 1. Funkcija bubrega
 2. Unos proteina
  Količina uree direktno je srazmerna količinom unetih proteina u organizam.
 3. Unos tečnosti
  Volumen krvi se povećava većim unosom tečnosti, dok količina metabolita ostaje ne promenjena. Iz čega zaključujemo da ce koncentracija biti manja.
 4. Metaboličko stanje organizma
  Npr. kada smo pod stresom, delovanjem adrenalina i kortizola (kataboličkih hormona), podstiče se razgradnja proteina pa je i koncentracija uree u krvi povišena. Kod sportista koji koriste anabolike zapaža se niska koncentracija uree.

Snižene vrednosti uree

Snižene vrednosti uree imaju mnogo manji dijagnostički značaj od povišenih. Prisutne su kod osoba usled

 • Smanjenog unosa proteina
 • Pojačane sinteze proteina u organizmu
 • Fiziološki, ova pojava je prisuta kod dece u fazi rasta, kod trudnica takođe i kod osoba koje uzimaju psihoaktivne supstance npr. LSD.

Povišene vrednosti uree – Azotemija

Povišene vrednosti uree objašnjene su pojmom azotemije, koje se dele na prerenalne, renalne i postrenalne.

Prerenalna azotemija

Kao što i samo ime kaže, povišene vrednosti uree u krvi se javljaju usled problema koji je prisutan pre bubrega. Problem može biti:

 • Srčana insuficijencija
  Npr. hipertenzija, jer pritisak drastično utiče na bubrege.
 • Stanje stresa i šoka
 • Intestinalno krvarenje (krv u stolici)
  Jer dolazi do smanjenje volumena krvi pa je koncentracija metabolita povećana.
 • Prekomerno znojenje

Renalna azotemija

Iz imena možemo zaključiti, povišene vrednosti se javljaju usled bubrežne insuficijencije. Pri oštećenju bubrega urea se vraća u krv, jer je bubreg izgubio moć filtracije, odnosno stvaranja mokraće. 60% bubrega mora biti oštećeno da bi se smanjila filtracija uree i došlo do povišene koncentracije uree u krvi, odnosno renalne azotemije.

Urea je jedan od 3 uobičajna parametra za procenu bubrežne funkcije, kao i kreatinin i mokraćna kiselina.

Postrenalna azotemija

Postrenalna azotemija se javlja usled prisustva kamenca u bubregu (kolika) ili tumora, u tim slučajevima dolazi do naglog skoka koncentracije uree čak i do 20mmol/l.

8 одговора на „Urea u krvi • Krvna slika“

 1. Postovani, da li treba da idem kod lekara ako mi je urea u krvi povišena na 9,1mmol/l?

  1. Morate nam dati malo više informacija o Vama i Vašem problemu, zašto ste radili analize krvi? Da li su ostali parametri u rasponu referentnih vrednosti, npr. kreatinin? Da li bolujete neku bubrežnu, srčanu bolest, ili pak imate možda neki poremećaj metabolizma? Kako ste se hranili pre vađenja krvi, da li ste mozda jeli vise namirnica koje su bogate proteinima?

  2. Molimo vas beba ima blago povišenu ureu u krvi 7, 3 a normalna je 6, 4 ima li razloga za zabrinutost.hvala l.p

 2. Imam 44.godine i dr. mi je po prvi put rekao da mi bubrezi nisu u redu.Radila sam laboratoriske nalaze i oni su ovakvi: Feratin 72.82 Ureja 11.90 Klirens kreatinina 52.37 Minutna diureza 0.69 Proteini u urinu 24h 48.44 Kreatinin 155.44 Volumen u urinu 1000.00 Zanima me vaše mišljenje o ovim rezultatima,da li imam razloga za brigu. U napred vam hvala.

  1. Poštovana,

   Zamolili bismo Vas da napišete malo opširniju priču, o tome zašto ste radili te analize? Koje SVE analize ste radili? Napišite, takođe SVE rezultate sa tačnim imenom i sa tačnim mernim jedinicama!

   Ne možemo Vam mnogo toga reći na osnovu navedenog…

 3. Postovani, mom ocu , starom 80 godina, konstantovana je hipertenzija pre nekoliko dana. Lekar – specijalista KARDIOLOG ga je poslao da izvadi nalaze krvi i mokrace , koji su pokazali visoke vrednosti UREE 13,43 mmol/L I CREATININA 200UMOL/L .Molim za vase misljenje , i unapred hvala,

  1. Poštovanje,

   pretpostavljamo da je situacija kod Vašeg oca ovakva…

   Vaš otac ima već dugo godina hipertenziju, dovoljno dugo da se razvije jedna od najčešćih komplikacija iste, a to je bubrežna insuficijencija zbog čega su prisutne povišene vrednosti uree i kreatinina.

   Poštujte savete koje vam da lekar.

Затворено за коментаре.