Tumori Traheje I Bronha

Benigni tumori
Dijagnostika benignih tumora
Terapija benignih tumora

Maligni tumori traheje i bronha
Klinička slika malignih tumora
Dijagnostika malignih tumora
Terapija malignih tumora

Benigni tumori

Primarni benigni tumori nastaju od struktura zida traheje, a sekundarni urastanjem iz okolnih organa i tkiva.

Benigni tumori traheobronhalnog stabla su retki, a mogu se javiti svi poznati.

Papilomi traheje i bronha se javljaju u okviru agresivne pailomatoze respiratornog trakta. Hemangiomi subglotisa larinksa sa zahvatanjem traheje se viđaju kod manje dece.

Benigni tumori tiroidne žlezde mogu ekspanzivnim rastom da probiju hrskavičavi prsten i uđu u trahealni lumen.

Klinički se manifestuju dispneom, inspiratornim stridorom, napadima kašlja, dok su sekrecija, bol iza grudne kosti, sviranje u grudima, na engleskom wheezing retki.

Dijagnostika benignih tumora

Radiografija grudnog koša, CT i magnet, ezofagografija sa konstrasnim sredstvima, bronhoskopija.

Terapija benignih tumora

Ukoliko je moguće endoluminalno, endoskopski jedan broj manjih tumora se može odstraniti.

Uz upotrebu lasera intervencija je mnogo preciznija i bez krvi.

Kod većih tumora potrebno je hirurško transcervikalno ili transtorakalno reseciranje tumorskog procesa.

Maligni tumori traheje i bronha

Primarni maligni tumori traheje su retki.

Traheja obično biva zahvaćena malignim procesom koji iz okolnih organa zahvata okolna tkiva.

To su karcinomi jednjaka, larinksa, pluća, štitaste žlezde, metastaze u vratnim ili medijastinalnim limfnim čvorovima, tumori u medijastinumu i plućima.

Donja polovina traheje je češće zahvaćena procesom od gornje.

Histološki se javlja planocelularni karcinom različitog stepena diferenciranosti i adenokarcinom. Oba su vrlo agresivna i rano metastaziraju.

Klinička slika malignih tumora

Kako napreduje suženje lumena dušnika, tako se tegobe intenziviraju od dispneje, stridora, kašlja, disfagije, hemoptizije.

Ponekad je pojava promuklosti prvi znak bolesti nastao zbog unilateralne pareze rekurentnog nerva.

Stoga svaka pareza nervusa recurrens u dijagnostici mora isključiti tumore traheobronhalnog stabla.

Dijagnostika malignih tumora

Radiografija srca i pluća, CT, magnet, ezofagografija sa kontrastom, bronhoskopija i obavezno biopsija tumora i histološka verifikacija bez koje nema ni potvrde maligniteta.

Terapija malignih tumora

Kad god je moguće, indikovana je hirurška terapija sa resekcijom tumora i obično segmenta traheje.

Rekonstrukcija se radi primarno ili kada prođe određeno vreme bez znakova recidiva. U međuvremenu je pacijentu preko traheostome omogućeno disanje.

Kod inoperabilnih tumora indikovana je radioterapija.

Adenocistični karcinom (carcinoma adenocysticum tracheae)

Spada u češće karcinome traheje. Raste sporo, ali ekspanzivno i infiltrativno i posebno ima tendenciju širenja perineuralno.

Daje metastaze limfogeno, ponekad hematogeno.

Resecira se široko uz histološku dijagnostiku perineuralnog širenja.