Trovanje Dece Paracetamolom

Paracetamol je antipiretik i analgetik koji se  veoma često upotrebljava. Resorpcija ovog leka je brza i kompletna, a toksičnost vrlo niska.

Mehanizam toksičnosti

Paracetamol se metaboliše u jetri pomoću citohroma P450. Jedan od njegovih metabolita je toksičan. Ovaj metabolit se normalno u jetri konjuguje s glutationom. Kod trovanja, stvaranje metabolita prevazilazi kapacitet konjugacije glutationom, a slobodan metabolit dovodi do direktnog oštećenja hepatocita i bubrega.

Toksična doza

Kod dece je toksična doza 140 mg/kg ili više, a kod adolescenata 6g.

Klinička slika

U prva 24 časa nakon ingestije, tj. u inicijalnoj fazi pacijet često oseća muku, povraća, oseća malaksalost i znoji se. Deca uzrasta ispod 6 godina retko se znoje kod trovanja paracetamolom. Pacijenti s nivoom paracetamola u krvi u granicama toksičnosti najčešće ispoljavaju simptome posle 6 sati. Funkcionalni testovi jetre su u ovom periodu u fiziološkim granicama. Nakon inicijalnog sledi asimptomatski stadijum, 24-48 časova od ingestije. Pacijent nema nikakvih tegoba, ali su transaminaze povišene. Od 3 do 4 dana po ingestiji, funkcija jetre progresivno slabi, nastavlja se porast transaminaza, protrombinsko vreme je produženo, vrednosti bilirubina rastu. Može se javiti laktična acidoza. Faza oporavka počinje od četvrtog-petog dana i traje oko nedelju dana. U manje od 1% otrovanih razvija se fulminantna insuficijencija jetre, encefalopatija i smrtni ishod.

Pomoću nomograma i koncetracije paracetamola u serumu može se predvideti hepatotoksičnost kod trovanja paracetamolom.

Lečenje

Za uspešno lečenje neophodno je da se dijagnoza postavi unutar 12 sati od ingestije. Zbog velikog rizika za oštećenje jetre neophodno je odrediti koncentraciju paracetamola u krvi 4 sata od ingestije. Ukoliko je moguće uraditi gastrolavažu u prvih sat vremena od ingestije. Dati aktivni ugalj. Ukoliko je prema nomogramu koncetracija paracetamola u granicama hepatotoksičnosti indikovano je davanje specifičnog antidota N-acetilcisteina. Primena specifičnog antidota nema nikakvog efekta ukoliko je od ingestije proteklo više od 24 časa.

Trovanje Dece Paracetamolom; Foto: https://www.dailychemist.com/shop/cold_cough_flu/paracetamol-500mg-tablets-32-tablets/
Trovanje Dece Paracetamolom; Foto: https://www.dailychemist.com/shop/cold_cough_flu/paracetamol-500mg-tablets-32-tablets/