Tropizam virusa

Tropizam je histološka selektivnost, odnosno osobina virusa da se umnožavaju samo u ćelijama određenih tkiva domaćina (virusi respiratornog tropizma – razmnožavaju se u ćelijama respiratornog trakta, neurotropini…).