Trauma Vrata

Povrede vrata se najčešće javljaju u okviru saobraćajnog traumatizma ili kao sportske povrede. Povrede vrata eksplozijom i vatrenim oružjem su ređe.

Zbog velikog broja vitalno važnih struktura i organa, teže povrede se završavaju letalno, bilo zbog ugušenja ili iskrvarenja.

Manje povrede idu sa karakterističnom kliničkom slikom povređenog organa ili povređene strukture.

Tupe povrede vrata
Povrede oštrim predmetima

Tupe povrede vrata

Udarac u sportu u predelu vrata može izazivati asistoliju ili nagli pad krvnog pritiska, sa gubitkom svesti, preko podražaja karotidnih presoreceptora.

Povrede mekih tkiva izaziva pojavu hematoma, naglog oticanja u predelu vrata ili pojave emfizema usled prodora vazduha kroz povredu larinksa ili traheje.

Povrede oštrim predmetima

Sekotine u predelu vrata izazvane oštrim predmetima ili nožem suicidne ili homicidne svrhe dovode do povreda na itpičnom mestu u predelu tirohioidne membrane.

Kroz otvorenu ranu na vratu izlazi vazduh često pomešan sa krvlju, što pravi dramatičnu kliničku sliku. Veliki krvni sudovi vrata pri tom ne moraju biti teže oštećeni jer arterija karotis pod pritiskom ispod sternokleidomastoidnih mišića koji ih na taj način štite.

Ako je vazdušni embolus veći od 20 mililitara, može biti fatalan.

U tom slučaju je potrebna hitna kompresija mesta povrede i brz transport do bolničke ustanove.

Povreda karotidnih arterija je po pravilu fatalna jer dolazi do eksangvinacije u kratkom vremenskom periodu. Mogućnost kompresije ili klemovanja instrumentom i brz transport do ustanove daje šansu da i ovi prežive.