Transferin

Transferin je prisutan u krvnoj plazmi u relativno većoj količini; ima ga oko 250 mg, što iznosi 3-4% ukupne količine plazma-proteina. Pripada eletroforetskoj frakciji β-globina. Elektroforezom na skrobnom gelu otkriveno je kod ljudi osam tipova ove belančevine kao izraza genetskih varijacija. Daleko najčešći kod svih rasa je tip C. Tipovi B, sa većom elektroforetskom pokretljivošću i tipovi D, sa manjom, su retki.

Molekulska težina ove belančevine je oko 90 000, a u njenom sastavu, pored aminokiselina, učestvuju i neki jednostavniji glicidi (heksoze, heksozamini). Jedna molekula transferina može da veže za sebe dva atoma gvožđa, ali ta mogućnost nije realizovana u organizmu, naime, nije celokupna količina ove belančevine zasićena gvožđem, procenat zasićenja je zavisan od čitavog niza fiziloških i patoloških stanja, ali se najčešće kreće od 30 do 40%.

Gvožđe transferina je trovalentno i, dok je takvo, dosta je stabilno vezano. No, čim se redukuje, lako se odvaja, pa je u tome i osnov mehanizma same funkcije koju ova belančevina vrši, tj. funkcije transporta gvožđa od jednih do drugih ćelijskih vrsta organizma.

3 одговора на „Transferin“

  1. Postovani,

    U nalazima krvi koje sam nedavno radio pokazalo mi se da imam vecu razinu od refernetnih vrijednosti: razinu Zeljeza (37 mol/L) i Feritina (428 g/L) dok su mi UIBC (12 mol/L) i TIBC (49 mol/L) pokazivali razinu nizu od referentnih vrijednosti.

    Ostali nalazi vezani uz zeljezu su bili uredni uz povecani MCV (98.5)

    Mozete li mi objasniti moj nalaz i da li su potrebne ostale pretrage i koje?

    Pozdrav i hvala

Затворено за коментаре.