Togaviridae (genus Alphavirus)

Togaviridae je familija virusa iz porodice arbovirusa. Veličina ovih virusa je oko 65nm. Genom je gradi linearna RNK, pozitivnog lanca. Imaju 3 ili 4 strukturna proteina, a broje 32 ili 42 kapsomere. Ikozaedarne su simetrije. Spoljni omotač im je prisutan sa glikoproteinskim izdancima. Koji je ustvari hemaglutinin (virusna hemaglutinacija drugog tipa koja zavisi od ph). Rezervoari ovih virusa su različite vrste divljih ptica i glodara.

Kako se prenose?
Patogeneza
Simptomi
Rodovi u porodici Togaviridae

Virus istočnog konjskog encefalitisa
Chicungunya
Chicungunya simptomi

Kako se prenose?

Viruse prenose vektori, najčešće su to komarci, i u njima se razmnožavaju.

Patogeneza

Komarac sisajući krv pljuvačkom unosi viruse u kapilare. Virusi se razmnožavaju u endotelu, retikuloendotelnim ćelijama, limfnim čvorovima, jetri ili drugim organima. Zatim nastupa viremija.

Simptomi

Infekcija je praćena groznicom, visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Inkubacioni period traje 4-7 dana.

Rodovi u porodici Togaviridae

Virus istočnog konjskog encefalitisa
Virus zapadnog konjskog encefalitisa
Virus venecuelanskog konjskog encefalitisa
Virus chicungunya

Virus istočnog konjskog encefalitisa

Virus je prisutan u istočnim delovima SADa. Rezervoar su divlje ptice. Vektor koji ih prenosi je Culisetta melanura. Bolest se manifestuje u ljudi i konja. Dvofaznog je toka. Prva faza je nekarakteristična, dok se druga faza ispoljava u obliku encefalitisa. Smrtnost u ljudi je zastupljena 50-70%.

Chicungunya

Ovaj virus prenose komarci – Aedes aegypti i Aedes albopictus. Prvi put je izolovan u Tanzaniji (1952). Zabeleženo je nekoliko epidemija u Africi i Aziji ovim virusom.

Chicungunya simptomi

Infekcija je iznenadna. Praćena je visokom temperaturom i žestok bol u zglobovima. Često je prisutan rač na koži, bol u mišićima, otok. Benigni slučajevi spontano prolaze. Bol u zglobovima može potrajati mesecima ili godinama. Za ovaj virus do sada još nije pronađena vakcina.