Vitamin B1 (tiamin)

          Spada u grupu vitamina B-kompleksa. Do objašnjenja njegove hemijske strukture nosio je naziv B1-vitamin, a s obzirom na lečenje poremećaja koje izaziva avitaminoza nazvan je aneurin.

          Hemijsku strukturu ovog vitamina objasnio je Williams 1938. godine. Predstavljen je međusobno vezanim pirimidinskim i tiazolskim prstenom, sa alkoholnom grupom na tiazolskom delu.

          Avitaminoza vitamina B, izaziva?

          U biohemijskim procesima tiamin učestvuje u obliku tiamin-pirofosfata, pomenutom u vezi s dekarboksilazama, gde učestvuje kao koenzim. U istom svojstvu, uz druge faktore, učestvuje u oksidativnoj razgradnji, dekarboksilaciji pirogrožđane kiseline. U njegovom odsustvu, razgradnja glukoze kod avitaminoze zastaje na nivou pirogrožđane kiseline, te njen nivo poraste i u krvi i u tkivima, a naročito u nervnom tkivu, što izaziva poremećaje karakteristične za avitaminozu. Iako je uloga tiamin-pirofosfata (TPP) u oksidaciji pirogrožđane kiseline naglašena, to jedinjenje učestvuje u svojstvu koenzima i drugih dekarboksilaza.

          Zalihe ovog vitamina i mogućnosti deponovanja u organizu su vrlo ograničene. Sva suvišna količina se izluči urinom ili se razgradi.

Један одговор на „Vitamin B1 (tiamin)“

Затворено за коментаре.