Temperatura tela

Temperatura tela predstavlja stepen zagrejanosti organizma. Centar za termoregulaciju je smešten u hipotalamusu i reguliše stvaranje i utrošak telesne toplote. Zahvaljujući koordinaciji više organa i sistema – krvi, kože, organa za izlučivanje i disanje, telesna temperatura se održava u normalnim vrednostima od 36-37 ℃ . Proemna telesne temperature može biti fiziološka i patološka. Fiziološka promena je prolazna i u granicama već navedenim, a uzrokovana je unosom hrane i tečnosti, fizičkim i psihičkim aktivnostima, odnosom rada i odmora, odevanjem, hormonskim aktivnostima naročito kod žena, spoljašnjim faktorima, itd. Patološki porast temperature posledica je delovanja hemijskih faktora na termoregulacioni centar. Verovatno da su u pitanju bakterijski toksini ili produkti razgradnje belančevina u organizmu. Nakon ovakvih nadražaja, termoregulacioni centar povećava hemijsku regulaciju koja rezultuje porastom telesne temperature.
Sve vrednosti preko 37 ℃ govore o hipertermiji, a ipsod 36 ℃ o hipotermiji. Nekontrolisano snižavanje temperature ispod 34 ℃ može da dovede do smrti. Kontrolisana hipotermija, snižava telesnu temperaturu u svrhu očuvanja vitalnih funkcija. Može biti blaga ukoliko je od 32 do 35 ℃ i umerena ako je od 28 do 32 ℃, s tim što snižavanje temperature ispod 28℃ sa sobom nosi i veći broj komplikacija.

Један одговор на „Temperatura tela“

Затворено за коментаре.