Tehnika uzimanja kliničkog materijala iz oka i uha

Materijal iz oka
Materijal uvek treba uzeti posebno iz desnog i levog oka.

  • Konjuktiva: Brisom navlaženim sterilnim fiziološkim rastvorom, uzeti uzorak sa konjuktive. Uzorak odmah zasejati na hranjive podloge ili u transportni medijum. Zbog mogućeg antimikrobnog dejstva lokalnih anestetika, materijal se uzima pre aplikacije ovih sredstava.
    Transport do 2 sata na sobnoj temperaturi.
  • Kornea (ulkus ili lezija): uzeti konjuktivalni bris kao što je opisano, ukapati 2 kapi lokalnog anestetika, uzeti sterilnu špatulu i sastrugati ulkus ili leziju i inkulisati direktno na podlogu. Transport u toku 15 minuta na sobnoj temperaturi.

Materijal iz uha 

  • Spoljašnji ušni kanal: Prvim navlaženim brisom ukloniti sadržaj ili kraste iz ušnog kanala. Drugim brisom uzeti uzorak, rotirajući ga u ušnom kanalu. Transport do 2 sata na sobnoj temperaturi.
  • Srednje uho: Ako je bubna opna intaktna može se uzimati aspirat iz srednjeg uha. Očistiti ušni kanal rastvorom sapunice i pod aseptičnim uslovina aspirirati sadržaj srednjeg uha špricem i iglom. Poslati špric zajedno sa sadržajem ili, još bolje, inokulisati ga u transportni medijum. Transport u toku 2 sata na sobnoj temperaturi. Ako je bubna opna perforirana uzima se bris sa rupture. Nakon dezinfekcije kože bubne opne, kroz sterilni ušni spekulum, fleksibilnim brisom, blagim pritiskom na rupturu dobiti sadržaj iz srednjeg uha i pokupiti ga brisom.