Postupak uzorkovanja urina za pregled

Urin – srednji mlaz: Uzima se prvi jutarnji urin, jer se u toku noći bakterije razmožavaju i nakupljaju u mokraćnoj bešici. Ako nije moguće uzeti prvi jutarnji urain, treba da prođe najmanje 3 sata od prethodne mikcije. Temeljno oprati područje uretre vodom i sapunom, kod muškarca i glavić penisa. Isprati područje vlažnim tupferom od gaze. Kod žena raširiti labije, kod muškarca povući kožicu i početi sa mokrenjem. Prvih nekoliko mililitara urina pustiti da isteče, pa pod mlaz podmetnuti bočicu za uzorkovanje urina. Ne napuniti bočicu do vrha, dovoljno je 1 do 2 ml. Potrebna je obrada što pre. Transport najduže do 1 sata na sobnoj temperaturi. Do obrade se čuva na +4 stepena, u frižideru.

Na terenu se može koristiti i dip-slide sistem ili uricult (urispect) – pločica koja se uranja u svež urin i nakon toga inkubira na 37 stepeni. Na taj način urin je odmah zasejan i izbegava se mogućnost razmožavanja bakterija.

Ako se katerizacija vrši u terapijske ili dijagnostičke svrhe, onda se ona može iskoristiti i za uzimanje urina za bakteriološki pregled. Inače se ovaj postupak ne preporučuje za rutinsko uzorkovanje zbog opasnosti od jatrogenog unošenja uretralne flore u bešiku.

U određenim uslovima, npr. kod sumnje na infekciju anaerobinim bakterijama, kod sasvim male dece ili kod pacijenata koji ne sarađuju, može se primeniti suprapubična punkcija mokraćne bešike.

Mikroorganizmi koji se najčešće izoluju iz urina su:


Materijal iz uretre: Kod žena otkloniti eksudat sa uretralnog otvora, masirati uretru kroz vaginu naspram pubične simfize i dobijeni materijal prikupiti brisom. Ako se materijal ne dobije na ovaj način, onda oprati spoljnu uretru sapunom, isprati vodom, pa potom uzorkovati kao kod muškarca. Kod muškarca uvesti urogenitalni bris u lumen uretre do dobine od 2 do 4 cm i rotirati ga 2 sekunde. Za dokazivanje infekcije izazvane hlamidijama treba zagrebati zid uretre da bi se skinule epitelne ćelije. Transport do 2 sata na sobnoj temperaturi.

Eksprimat iz prostate: Očistiti glavić penisa sapunom i vodom. Masirati prostatu kroz rektum. Uzorak sekreta sakupiti u sterilnu epruvetu ili pokupiti sterilnim brisom.

Materijal iz vagine: Očistiti višak sekreta, uzeti materijal sa mukozne membrane vaginalnog svoda sterilnim brisom. Uzeti još jedan bris za preparat. Za pregled hlamidije i viruse brisevi se uzimaju posebno.

Materijal iz grlića materice: Staviti spekulum bez podmazivanja, brisom ukloniti višak sekreta ili sluzi iz cerviksa i taj bris odbaciti. Drugim brisom ući u endocervikalni kanal i uzeti materijal.
Transport do 2 sata na sobnoj temperaturi.