Kamenje u mokraćnoj bešici

Kamenje u mokraćnoj bešici predstavlja čvrste, mineralne izrasline u lumenu mokraćne bešike, koje nastaju kada se ona nepotpuno prazni (postoji zaostali urin). Ukoliko su dovoljno mali, mogu se izbaciti prilikom uriniranja i asimptomatski su. U većem broju slučajeva, simptomi postoje usled konstantne iritacije zida bešike od strane kamenja ili blokade protoka urina. Simptomi Karakteristični simptomi …

Akutno oštećenje bubrega kod kritično obolelih

Akutni poremećaji bubrežne funkcije su uobičajene komplikacije kod kritično obolelih i još uvek predstavljaju terapijski izazov za lekare u jedinicama intezivnog lečenja (JIL). Akutna bubrežna insuficijencija (ABI) u JIL javlja se češće nego u drugim bolničkim odeljenjima. Incidencija se kreće 3-25%, u zavisnosti od ispitivane populacije i kriterijuma koji su primenjivani da se definiše njeno …

Diuretici: podela, indikacije i interakcije

Diuretici su lekovi koji sprečavaju reapsorpciju natrijuma (vraćanje natrijuma iz bubrežnih kanalića u krv) i tako, pored natrijuma koji za sobom povlači vodu, stimulišu izlučivanje i natrijuma i vode iz organizma. U medicini su se na početku koristili prvenstveno za lečenje otoka (edema) koji nastaju zbog oštećenja funkcije srca i bubrega, ali im je danas …

Upala bubrega: uzroci, simptomi, znaci i lečenje

Upala bubgrega je neprijatno, izuzetno bolno stanje (bolest) koje je uzrokovano infektivnim agensom, a nastaje najčešće kao posledica cistitisa (upale mokraćne bešike). Kod većine infekcija ostaje samo na nivou mokraćne bešike, ali ponekad dolazi do ascedentnog (ushodnog) širenja bakterija pa se infekcija prenosi i na bubreg. Ukoliko se odgovarajuća terapija uključi na vreme dolazi do …

Akutna upala prostate

Acute prostatitis je akutna upala prostate koja se javlja iznenada uzrokovana uglavnom istim bakterijama koje uzrokuju urinarne infekcije ili polno prenosive bolesti. S obzirom da prostatu imaju samo muškarci, upala ovog organa se može javiti samo kod njih i nezavisno od starosne dobi bolesnika. Ovo oboljenje ne predstavlja faktor rizika za razvoj raka prostate. Uopšteno …

Bakterije u urinu bez simptoma (mokraći)

Asimptomatska bakteriurija je termin koji predstavlja pojavu kada se urinokulturom dokaže postojanje bakterije u urinu, odnosno urinarne infekcije ali bez ispoljavanja karakterističnih simptoma kod pacijenta. Ova pojava nije alarmantna i ne zahteva bilo kakvu lekarsku intervenciju. Međutim, komplikacija može nastati u slučaju trudnoće, transplantacije bubrega ili nekog drugog oboljenja. Ali je kod ovih pacijenata u …

Urinokultura

Urinokultura je test koji se koristi za utvrđivanje prisustva bakterija u urinu koji je inače sterilan. Takođe, ovaj test, osim utvrđivanja samog prisustva bakterija, omogućava i njihovu identifikaciju. Prisustvo bakterija u urinu ukazuje na urinarnu infekciju čiji su simptomi otežano mokrenje, bol i peckanje pri mokrenju, učestalo mokrenje, povišena telesna temperatura i zamućen izgled urina …

Upala bešike • Cistitis

Cistitis je upala mokraćne bešike. Zapaljenje ili upala je složena reakcija u živom tkivu koja se razvija nakon štetnog delovanja spoljašnjih faktora, kao što u ovom slučaju najčešći patogeni mikroorganizmi bakterije i virusi, zatim hemikalije ili fizička oštećenja. U velikom broju slučajeva, upala mokraćne bešike je prateća pojava urinarne infekcije. Urinarne infekcije najčešće uzrokuju bakterije kada …

Leukociti u urinu

Leukociti odnosno bela krvna zrnca pripadaju imunskom sistemu i razlikuje se 5 vrsta ovih celija: neutrofilni, bazofilni i eozinofilni granulociti, monociti i limfociti. Normalno je da se oni nadju u urinu, ali u vrlo malim količinama (normalnim se smatra do 5 leukocita, mada vrednosti variraju u zavisnosti od laboratorije u kojoj radite analize). Ukoliko su …

Proteini u urinu (mokraći) • Proteinurija

Proteini u urinu (mokraći) je pojava kada se laboratorijskom analizom uzorkovanog urina dokaže prisustvo istih u velikim količinama. Drugi termin kojim se u kliničkoj praksi karakteriše opisana pojava je proteinurija. U fiziološkom stanju, kada je čovek zdrav, količine proteina u urinu su minimalne. Privremeno se kod zdravih osoba mogu javiti povišene vrednosti proteina u urinu, naročito kod …

Lek za urinarne infekcije • Top 12

Urinarne infekcije su danas jedne od najčešćih infekcija kod žena. Više od 50% svih žena na planeti je imalo ili će imati urinarnu infekciju u svom životu. Lekari obično prepisuju antibiotike za lečenje ovih upala, ali vremenom bakterije postaju otporne na sve dostupne antibiotike, a infekcije se javljaju sve češće i češće i ovo može predstavljati veliki …

Krv u urinu (mokraći) • Hematurija

Krv u urinu (hematurija) obično nije jak razlog za paniku, ali ponekad uzrok pojave krvi u urinu može biti rezultat ozbiljne bolesti i ovu pojavu ne bi trebalo ignorisati. Svaki put kada vidite krv u mokraći (urinu) ne obilazite put lekaru. On ili ona će adekvatnim testovima utvrditi primarni uzrok pojave hematurije. Ne postoji specifičan …

Mokraćna bešika

Mokraćna bešika (hr. mokraćni mehur, lat. vesica urinaria, eng. bladder) supalj je mišićno-sluzokožni organ koji ima ulogu rezervoara mokraće. Zavisno od svog sadržaja ona može da menja veličinu, oblik i odnose sa susednim organima. Mokraćna bešika je umetnuta između dva mokraćovoda (ureteri), preko kojih prima mokraću iz bubrega, i mokraćne cevi koja je povezuje sa …

Antibiotici za urinarne infekcije

Na ovoj strani se možete upoznati sa antibioticima koji imaju najveću moć ubijanja bakterija koje najčešće izazivaju urinarne infekcije (UTI – urinary tract infections = infekcija urinarnog trakta). Generičko ime Fabričko ime ciprofloxacin Ciprocinal fosfomycin Monurol levofloxacin Levaquin, Levoxa nitrofurantoin Furadantin, Macrobid, Macrodantin sulfamethoxazole sa trimethoprim Bactrim, Septra Zašto koristimo ove antibiotike? Antibiotici se ne koriste samo …

Urinarne infekcije: uzroci, simptomi i lečenje kod žena i muškaraca

Infekcija urinarnog trakta se može javiti u bilo kom organu ovog sistema, uključujući bubrege, mokraćne kanale i bešiku. Veći broj infekcija ovog sistema zhvata donje mokraćne puteve (bešiku i uretru). Nažalost, žene imaju veći rizik za razvoj infekcija urinarnog trakta nego muškarci. Bešika, zahvaljujući svojoj strukturi, predstavlja idealno mesto za ravoj infekcija koje mogu biti dosadne …

Diabetes insipidus • Insipidni dijabetes

Insipidni dijabetes (lat. diabetes insipidus) je retka bolest koja se javlja kada vaši bubrezi nisu u stanju da sačuvaju vodu. Insipidni dijabetes se ne odnosi na dijabetes melitus, u ovom slučaju je mokraća bez ukusa, dok je kod dijabetesa melitusa mokraća slatkog ukusa. Diabetes insipidus možete imati bez dijabetesa melitusa, odnosno može ga imati bilo …

Poliurija

Poliurija je termin za diurezu veću od 2500ml u toku 24h. Pojavu poliurije mogu prouzrokovati pojedina zdravstvena stanja, kao što je dijabetes melitus, dijabetes insipidus i prisustvo kamena u bubregu ili uzrok može biti Vaš način života. Normalnu količinu izlučenog urina je teško definisati jer ona zavisi od Vašeg pola i doba života. Međutim, obično …

Oligurija

Oligurija je medicinski termin za smanjenu količinu izlučene mokraće. Pojam se koristi kada je količina izlučene mokraće tokom 24h manja od 500ml. Uzroci smanjene količine mokraćeDehidratacijaInfekcija ili traumaZačepljenje urinarnog traktaLekoviKada zatražiti medicinsku pomoć?Kako se dijagnostikuje oligurija?LečenjePrevencija Uzroci smanjene količine mokraće Postoje mnogi potencijalni uzroci oligurije, oni mogu biti privremeni ili stalni u određenim poremećajima. Dehidratacija …

Uzimanje uzorka i analiza urina

[toggle title=“Sadržaj“ load=“show“] [list style=“arrow-right“] [sc name=“ul“] [li]Davanje urina[/li] [sc name=“ul“] [li]Tehnika srednjeg mlaza[/li] [li]Kateterizacija mokraćne bešike[/li] [li]Punkcija mokraćne bešike[/li] [sc name=“/ul“] [li]Pregled urina[/li] [sc name=“ul“] [li]Makroskopsi (fizičk) pregled urina[/li] [li]Mikroskopsi (citološki) pregled urina[/li] [li]Hemijski pregled urina[/li] [li]Bakteriološki pregled urina (urinokultura)[/li] [sc name=“/ul“] [sc name=“/ul“] [/list] [/toggle] Davanje urina [opsirnije]Kako dati urin? – Tehnika davanja …

Diureza

Diureza je naziv koji označava količinu urina za 24 sata. Normalna vrednost diureze iznosi od 1500 do 2000ml. Oligurija je naziv za diurezu manju od 500ml, poliurija je naziv za diurezu veću od 2500ml, a potpuni prestanak lučenja mokraće se naziva anurija. Diureza se može pratiti koristeći kao vremenski interval: Za praćenje minutne, satne ili …

Bolesti bubrega (nefrologija)

Bubrezi su parni organi sa zadatkom da eliminišu višak vode i sve otpadne produkte metabolizma iz krvi. Takođe su učestvuju u procesu produkcije crvenih krvnih zrnaca i regulacije krvnog pritiska, elektrtrolita. Dotični organi se nalaze u gornjem delu abdomena neposredno ispred mišića leđa i spolja od kičnemog stuba. Simptomi poremećaja bubrežnog rada nastaju zbog nagomilavanja otpadnih …

Terapijska dijeta obolelih od bubrežnih oboljenja

Cilj dijete kod obolelih od hronične bubrežne insuficijencije je da se povećanim unosom normalizuje nivo hranjivih materija koje se gube iz organizma zbog smanjene bubrežne funkcije, da se smanji unos i stvaranje štetnih materija koje se nakupljaju u organizmu i koriguje metabolički disbalans koji ima uticaj na funkcionalno stanje bubrega i drugih sistema. U nefrotskom …

Postupak uzorkovanja urina za pregled

Urin – srednji mlaz: Uzima se prvi jutarnji urin, jer se u toku noći bakterije razmožavaju i nakupljaju u mokraćnoj bešici. Ako nije moguće uzeti prvi jutarnji urain, treba da prođe najmanje 3 sata od prethodne mikcije. Temeljno oprati područje uretre vodom i sapunom, kod muškarca i glavić penisa. Isprati područje vlažnim tupferom od gaze. …