Štitasta Žlezda I Dijagnostičke Metode

Oboljenja štitaste žlezde, njihova dijagnostika, terapija nastalih endokrinih poremećaja predmet su rada specijalista interne medicine. Otorinolaringološki aspekt oboljenja štitaste žlezde interesantan je zbog lokalizacije žlezde u vratu, kojim se ova struka prevashodno bavi, i hirurške terapije različitih oboljenja koja takođe spadaju u domen otorinolaringologa. Upravo taj aspekt patologije štitaste žlezde biće prikazan ovde. Anatomija i …

Lekovi za hipertireozu i hipotireozu

Štitasta žlezda sintetiše, skladišti i oslobađa tireoidne hromone: tiroksin (T4, tetrajodtironin) i trijodtironin (T3). Sinteza ovih hormona pod kontrolom je tireostimulirajućeg hormona (TSH) iz hipofize. Sama regulacija sekrecije TSH ostvaruje se ravnotežom dva suprotna uticaja: stimulacije hipotalamusnim tireotropnim-oslobađajućim hormonom (TRH) i inhibicije tireoidnim hormonima (porast koncentracije T3 i T4 u ktvotoku deluje negativnom povratnom spregom …

Hipotireoza: smanjena funkcija štitne žlezde

Hipotireoza ili hipotireoidizam predstavlja stanje smanjene funkcije štitaste žlezde, stanje u kome žlezda ne sintetiše dovoljno hormona. Najkarakterističniji simptomi hipotireoze su umor, povećanje telesne težine i depresija. Terapija se sastoji u suplementaciji, dakle uzimaju se tablete koje zamenjuju hormone koji nisu sintetisani od strane žlezde. Ne postoji način prevencije hipotireoze jer najčešći uzroci deficita hormona …

Menopauza: simptomi i principi simptomatske terapije

Menopauza predstavlja period koji nastupa kod žena, nakon reproduktivnog perioda i karakteriše se prestankom menstrualnog ciklusa. Mnoge žene iskuse različite simptome usled hormonskih promena koje su povezane sa prelaskom u menopauzu. Za vreme menopauze žene često gube gustinu kostiju, dok nivo holesterola u krvi neretko raste, što predstavlja povišeni rizik za nastanak srčanog udara. Menopauzom …

TSH test: kada je snižen, a kada je povišen ovaj hormon?

TSH obeležava tireostimulišući hormon, dok TSH test meri koncentraciju ovog hormona u krvi. Tireoidna žlezda / štitasta žlezda ili u narodu poznata kao štitna žlezda se nalazi u prednjem delu vrata u blizini grla. Žlezda oblika leptira raširenih krila ima ulogu u produkciji hormona koji dalje regulišu metabolizam energije u telu, telesnu težinu, telesnu temperaturu, …

Poličistični jajnici • PCOS • Sindrom policističnih jajnika

Policistični jajnici, drugačije se nazivaju i „tihi poremećaj„, predstavljaju jedan od najčešćih hormonalnih poremećaja kod žena. Zahvata čak 5% – 20% žena u rodnom dobu. Studije su dokazale da su policistični jajnici odgovorni za probleme sa neplodnošću kod oko 70% žena. A ako to radi u vašoj porodici, možda ćete biti u većem riziku da …

Pritisak u glavi • Tenziona glavobolja

Veliki broj ljudi pati od hronične, dugotrajne glavobolje, koja se kod većine javlja svakodnevno. Problem na koji se nailazi je njen uzrok, koji je u većini slučajeva nepoznat. Tenzione glavobolje koje se karakterišu neprijatnim osećajem zatezanja i pritiska po površini cele glave su najkarakterističniji oblik glavobolja kod odraslih ljudi. Zapravo, oko 80% stanovništva pati bar …

Proširene vene na nogama

Proširene vene uglavnom smatramo problemom koji se javlja samo kod žena, ali on podjednako zahvata oba pola. Ove vene izgledaju nabreklo i uglavnom su tamnije boje. Proširene vene su češći problem kod starijih osoba (mogu se javiti I kod trudnica zbog hormonskog uticaja), jer zbog starosti vene gube svoju prirodnu elastičnost. Ovaj problem najčešće zahvata …

Insulinska rezistencija i osnovni principi lečenja

Ugljeni hidrati predstavljaju važan deo ishrane čoveka. Smatra se da je za održavanje balansa i izbegavanje metaboličkih poremećaja potrebno unositi toliko ugljenih hidrata da oni mogu obezbediti minmalno 10-15% ukupnih energetski potreba. Ugljeni hidrati svojom razgradnjom obezbeđuju energiju za funkcionisanje ćelija, omogućavaju razgradnju masti i neposredno utiču na metabolizam proteina. U prirodnoj hrani mešovitog biljnog …

Bol u dojci • Koji su mogući uzroci? • Mastalgija (mastodinija)

Grudi ili dojke se razvijaju tokom puberteta, usled povećane produkcije estrogena. Tokom menstrualnih ciklusa, promene u koncentraciji različitih hormona, kao i hormoni sami, uzrokuju promene u tkivu dojke koje mogu dovesti do pojave neprijatnosti ili bola kod nekih žena. Iako normalno dojke nisu bolne, pojava povremenog bola u dojci se sreće kod velikog broja žena. …

Pankreas • Gušterača

Pankreas (lat. pancreas, sr. gušterača) je žlezda pridodata organima za varenje. Pankreas se nalazi iza želuca, uz zadnji zid abdomena. Na prednjem zidu abdomena projekcija pankreasa u dobroj meri odgovara predelu iznad pupka. Na zadnjem zidu abdomena pankreas se projektuje u nivou prva dva lubalna pršljena. Ova žlezda se odlikuje spoljašnjom i unutrašnjom sekrecijom. Produkt …

Šećer u krvi – homeostaza glukoze

Koncentracija glukoze u krvi (glikemija) je jedna od najpreciznije kontrolisanih homeostaznih vrednosti u organizmu. U kliničkoj praksi ova vrednost se obično naziva šećer u krvi (ŠUK), a pod tim nazivom, normalno, podrazumevamo koncetraciju glukoze, iako posle obilnih obroka bogatih fruktozom i galaktozom mogu i ovi monosaharidi da se prolazno pojave u krvi. Iz nje brzo …

Kortizol: funkcija, regulacija i fiziologija stresa

Glukokortikoidi su grupa hormona koje luči kora nadbubrežne žlezde. Hormoni nadbubrežne žlezde zajedno sa hormonima jajnika i testisa spadaju u grupu steroidnih hormona. Nastaju iz holesterola. Glukokortikoidi pretežno imaju dejstvo na metabolizam glukoze, proteine i masti tako što povećavaju koncetraciju glukoze u krvi. Luči ih zona fascikulata kore nadbubrega, a ono je kontrolisano hipotalamo-hipofiznim kompleksom …

Glukagon i njegove funkcije

Glukagon je hormon koga sekretuju alfa-ćelije Langerhansovih ostrvca u pankreasu. Glukagon luče i ćelije želuca i duodenuma, ali nije isti kao pankreasni i pokazuje slabije dejstvo. Dolazi do lučenja ovog hormona kada koncetracija šećera u krvi opada, zato se zove i hiperglikemijski hormon. Hormon ima mnoge funkcije koje su upravo suprotne funkcijama insulina. Uticaj na …

Insulin

Insulin je hormon udružen sa viškom energije, što bi značilo, kada u ishrani postoji obilje hrane bogate energijom, insulin se sekretuje u velikoj količini i ima ulogu u deponovanju viška energetskih supstanci: Hemijske osobine insulina Insulin je molekula male molekulske mase, sastoji se od dva lanca, a lanci su povezani sa dve disulfidne veze. Kao …

Metabolizam organizma

U najširem smislu, i to naročito u kliničkoj medicini, kada se govori o metabolizmu neke materije, onda se podrazumeva njena sudbina u organizmu počev od unošenja (ili sinteze) do ekskrecije (ili razgradnje). Kada su u pitanju sastojci hrane onda metabolizam uključuje sledeće procese. Prva faza katabolizma Prvu fazu katabolizma hrane koja se odigrava u gastrointestinalnom …

Regulacija šećera (ugljenih hidrata)

Najosnovnija podela ugljenih hidrata je na: Najpoznatiji pilisaharidi su skrob (biljni) celuloza i glikogena (životinjski). Čovek iskorištava skrob iz biljaka i glikogen koji je životinjski polisaharid dok za celulozu u digestivnom traktu ne postoji enzim koji bi je razložio na osnovni sastojak. Polisaharidi, kako im ime kaže, se sastoje od više jedinice monosaharida. Najpoznatiji disaharidi …

Bolesti štitaste žlezde

Hipertireoidizam Simptomi hipertireoidizma Lečenje hipertireoidizma Hipotireoidizam Simptomi hipotireoidizma Miksedem Kretenizam Uzroci kretenizma Hormoni štitaste zlezde i njihovo dejstvo Hipertireoidizam Oboljenje hipertireoza se još naziva Grejsova bolest, toksična struma i tireotoksiloza. U obolelih od ove bolesti štitasta žlezda (glandula thyroidea) je povećana dva do tri puta. Hiperplastična žlezda luči 5-15x više hormona nego normalno. Navedene promene su slične …

Bazalni metabolizam: vrednosti zavise od mišićne mase

Bazalni metabolizam je minimalna dnevna količina energije potrebna za normalno održavanje telesnih funkcija, čini oko 50-70% dnevne energetske potrošnje kod većine osoba koje miruju. Kako izmeriti bazalni metabolizam?Na šta se troši bazalni metabolizam?Šta utiče na vrednost bazalnog metabolizma?Na koje procese čovek troši energiju u njegovom organizmu? Kako izmeriti bazalni metabolizam? Merenje BM je korisno jer …