Vitamin D: Biohemijski aspekt

Liposolubini vitamin koji se u ishrani, skoro redovno, nalazi sa A-vitaminom, a naročito u ribljem ulju, gde ga ima nesrazmerno više nego u bilo kojoj drugoj hrani. Antirahitična moć ribljeg ulja pripada ovom vitaminu.

Hemijski je vrlo sličan holesterolu, o kome smo govorili na portalu. Zapravo, ne radi se o jednom D-vitaminu, već o nekoliko sličnih materija koje imaju D-vitaminsku moć. Za čoveka su od značaja dva: D2-vitamin i D3-vitamin (Holekalciferol).

Zajedničko kod oba D-vitamina je prisustvo tri dvostruke veze (5, 7 i 10) u otvorenom B-prstenu, te je razumljivo da je i njihova vitaminska vrednost najverovatnije u vezi sa tom strukturom osobenošću.

D2-vitamin se dobija ozračenjem ergosterola, materije biljnog porekla, otvaranjem B-prstena, pri čemu metil-grupa vezana za deseti C-atom postaje metilenska.

D3-vitamin nastaje na isti način, ali od 7-dehidro-holesterola.

Ergosterol i 7-dehidro-holesterol, prema ovome, predstavljaju provitamine. Organizam čoveka može da koristi oba vitamina uneta hranom. Međutim, kao provitamin može da koristi smao 7-dehidro-holesterol, a ne i regosterol koji se ne apsorbuje. D3-provitamin se pod uticajem ultraljubičastog svetla može u koži da prevede u dejstveni D3-vitamin. U svakom slučaju holekalciferol, bez obzira na poreklo, se u organizmu dvostrukom hidroksilacijom aktiviše u 1,2-dihidroholekalciferol koji ima punu antirahitičnu moć.

Način delovanja D-vitamina nije jasan. Zna se da učestvuje, odnosno da utiče na metabolizam kalcijuma i fosfata i da, u tom okviru, obezbeđuje normalnu kalcifikaciju kosti u rastu, a kod odraslog – održavanje normalne strukture kosti. Svojim delovanjem obezbeđuje ne smao pravilno korišćenje kalcijuma i fosfata, nego i njihovu normalnu apsorpciju iz digestivnog trakta.

4 одговора на „Vitamin D: Biohemijski aspekt“

 1. Vrijednost vitamina D je 133,8mmol.Molim Vas,da li je to alarmantno povecana vrijednost?

  1. Poštovana Marija,

   Da li ste sigurni da ste dobro napisali merne jedinice?

   Povišenim vrednostima vitamina D se smatraju one koje prelaze 200nmol/l.

   Srdačan pozdrav.

Затворено за коментаре.