Streptococcus pneumoniae

S. pneumoniae je jedan od vodećih uzročnika bakterijskih infekcija respiratornog trakta i meningitisa kod ljudi.

Klinička slika – simptomi
Epidemiologija
Dijagnoza
Lečenje i prevencija

Streptococcus viridans
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae

Klinička slika – simptomi

U prošlosti je Streptococcus pneumoniae bio glavni uzročnik bakterijske, lobarne pneumonije. U današnje vreme pneumokok znatno češće izaziva zapaljenje srednjeg uha i konjuktiva i sinuzitise. Jedan je od vodećih uzročnika bakterijskog meningitisa. Oboljenja se karakterišu jakom zapaljenskom reakcijom, a česta komplikacija teških infekcija je bakterijemija.

Epidemiologija

S. pneumoniae se često može izolovati iz nazofarinksa zdravih osoba. Procenat kolonizacije varira od 5 do 75%, u zavisnosti od starosti i imunog statusa domaćina, kao i godišnjeg doba. Kolonizacija pneumokokom počinje u ranom dobu (već od 3. do 4. meseca života), dok infekcije obično nastaju posle sticanja novog serotipa, protiv koga domaćin još nije stigao da napravi tipski specifičan humoralni imunitet.

Populacije koje su posebno osetljive na razvoj pneumokokne infekcije su: deca mlađa od 3 godine, starije osobe, osobe sa defektom sistemskog imuniteta, asplenični, alkoholičari… Kod njih dolazi do širenja pneumokoka sa mesta primarne kolonizacije (farinks) do paranazalnih šupljina, pluća, srednjeg uha, ali i meningea.

Dijagnoza

Materijali koji se uzimaju od bolesnika u cilju izolacije i identifikacije pneumokoka su: sputum, bronhoalveolarni lavat, sadržaj srednjeg uha, likvor, krv… Uzroci uzeti iz donjih respiratornih puteva imaju veći dijagnostički značaj.

Lečenje i prevencija

Lek izbora u terapiji pneumokoknih infekcija je doskoro bio penicilin. Međutim, usled sve češće izolacije sojeva rezistentnih na ovaj antibiotik, danas se za lečenje manje invazivnih infekcija gornjih respiratornih puteva koriste derivati penicilina ili cefalosporini. Kao alternativa se primenjuju makrolidi (eritromicin i dr.). Uterapiji meningitisa se koriste cefalosporini treće generacije (ceftrakson).

Ponekad je vrlo teško proceniti da li je uopšte potrebno primeniti antibiotsku terapiju, kada se iz respiratornih puteva izoluje ova bakterija. Kao što je već pomenuto, S. pneumoniae se može naći u visokom procentu u farinksu osoba bez kliničkih tegoba i tada se lečenje ne sprovodi. Međutim, ukoliko kod bolesnika, posebno iz rizičnih kategorija, postoje karakteristične kliničke tegobe, davanje antibiotika je opravdano.

S. pneumoniae je jedina vrsta iz roda Streptococcus protiv koje je napravljena vakcina. U primeni je konjugovana vakcina koja sadrži kapsularne polisaharide 23 najčešća serotipa pneumokoka. Daje se samo osobama koje su predisponirane za nastanak pneumokokne infekcije.

2 одговора на „Streptococcus pneumoniae“

 1. Postovani,
  Muska osoba rodjena 1962. godine ima skramu na gornje nepce, ukus ljut i gorak.
  Radio genetiku po osnovu brisa grla i nosa dana 11.12.2018. u Skoplju sa Multiplex Real Time
  PRC metoom, sve negativ sem :
  1. Streptococcus pnumoniae i
  2.Haemophilus influenzae pozitiv.
  Za kojeg doktora odnosno specijalnosti medicine pripada.
  Srdacan pozrav.

Затворено за коментаре.