Strabizam Kod Dece

Strabizam ili razrokost predstavlja nemogućnost istovremenog usmeravanja oba oka i jednakog poravnanja očiju.

Kod strabizma, prilikom posmatranja nekog predmeta, jedno oko gleda direktno u predmet dok je vidna linija drugog oka pomerena ka unutra (esotropija), spolja (eksotropija), ka gore (hipertropija) ili ka dole (hipotropija).

Strabizam može biti konstantan ili se javljati intermitentno (povremeno). Neusklađenost očiju ili tzv. „oko koje beži“ može uvek biti isto – unilateralni strabizam, ili se može naizmenično menjati između levog i desnog – naizmenični strabizam.

Kako bi sprečio pojavu duplih slika, ukoliko govorimo o urođenom ili strabizmu koji se javlja u ranom detinjstvu, mozak ignorise slike neusklađenog oka, što posledično može dovesti do nastanka ambliopije ili lenjeg oka, upravo onog koje nije usklađeno.

Simptomi i znaci

Primarni znak strabizma je vidna neusklađenost očiju – jedno oko je pozicionirano pravilno, dok je drugo pomereno ka spolja, unutra, gore ili dole.

Ukoliko je neusklađenost očiju velika i upadljiva, stanje nazivamo strabizmom velikog ugla, što se odnosi na veliki ugao devijacije od linije ravnog vida tj. nezahvaćenog oka. Manje očigledna neusklađenost se naziva – strabizam malog ugla.

Strabizam velikog ugla uglavnom ne izaziva simptome poput glavobolje ili ekscesivnog naprezanja očiju jer mozak ne teži da ispravi vid na zahvaćenom oku. Posledično dolazi do razvoja ambliopije u zahvaćenom oku ukoliko se stanje ne tretira.

Strabizam malog ugla češće izaziva simptome i dovodi do vizuelnih smetnji, pogotovo ukoliko je intermitentan ili naizmeničan. Simptomi obuhvataju:

  • Glavobolju
  • Naprezanje očiju
  • Smetnje pri čitanju
  • Nesvesticu prilikom čitanja
  • Podrhtavanje vida

Ukoliko je strabizam malog ugla konstantan i unilateralan može dovesti do pojave teške ambliopije zahvaćenog oka.

Oba vrste, strabizam velikog i strabizam malog ugla, predstavljaju emotivno i psihički zahtevnu bolest, kako mogu dovesti do pada samopouzdanja usled smetnji prilikom svakodnevne interakcije sa drugima, zatim osećaja stida i neprijatnosti.

Kod novorođenčadi se često javlja intermitentni strabizam usled nedovoljnog razvitka vida. Ova pojava se vremenom povlači, kako dete raste, razvija se i vid i dolazi do normalizacije. Rutinski pregled očiju kod oftalmologa je dovoljan za detekciju razrokosti. Ranija detekcija omogućava raniji početak terapije i bolji ishod.

Ukoliko se ne tretira, kod deteta se mogu javiti posledice u vidu ambliopije, pojave duplih slika i drugih vidnih smetnji pri čitanju.

Strabizam Kod Dece; FOTO: https://www.healthline.com/health-news/screen-time-hurts-more-than-kids-eyes-101215
Strabizam Kod Dece; FOTO: https://www.healthline.com/health-news/screen-time-hurts-more-than-kids-eyes-101215

Uzroci

Svako oko je okruženo sa 6 mišića koji se nazivaju ekstraokularni mišići. Njihova je uloga je kontrola pozicije i pokretanja oka. Za normalan, pravilan, binokularan vid, pozicija, kontrola i funckija ovih mišića mora biti perfektno usklađena i očuvana.

Strabizam nastaje kada se jave neurološki ili anatomski problemi koji ometaju normalnu funckiju i kontrolu ovih mišića. Sam uzrok problema može biti u mišićima, nervima koji sprovode impulse ili vidnim centrima u mozgu koji kontrolišu binokularni vid.

Strabizam sa sobom nosi i genetsku komponentu. Ukoliko jedno od roditelja ima strabizam, deca se nalaze u grupi sa povišenim rizikom za razvoj istog.

Akomodativna esotropija

U nekim situacijama, kod dalekovide dece usled pokušaja akomodacije oka kako bi se kompenzovala dalekovidost može doći do razvoja jedne vrste strabizma koja se naziva akomodativna esotropija, gde dolazi do ukrštanja očiju usled ekscesivnog truda prilikom fokusiranja oka. Stanje se najčešće javlja pre navršene 2 godine života, ali može se pojaviti i kasnije u detinjstvu. Često se može u potpunosti korigovati kontaktnim sočivima ili naočarama za vid.

Lečenje

U najvećem broju slučajeva, jedino rešenje za potpunu korekciju strabizma jeste operacija.

Ishod operacije zavisi od mnogo faktora između ostalog od veličine ugla pod kojim oko skreće i pravca u kojem skreće. Često je potrebno više od jedne operacije.

Strabizam Kod Dece Operacija
Strabizam Kod Dece Operacija

Operacijom se može korigovati i dugogodišnji strabizam kod odraslih. Međutim, kod odraslih nakon operacije često zaostaje signifikantan stepen ambliopije. Upravo je ovo razlog važnosti rane detekcije i rane terapije.

Ranija detekcija dovodi do boljeg ishoda operacije, mogućnosti potpunog oporavka i normalizacije oka, zatim i funkcionisanje oba oka zajedno kao tim, bez ispada u funkciji.

Neoperativne metode terapije

U nekim slučajevima intermitentnog i strabizma malog ugla, korekciju funckije oka je moguće uraditi i neoperativnim putem.

Insuficijentna (nedovoljna) konvergencija predstavlja specifičan tip intermitentne ekstropije u kome se oko postavlja normalno prilikom posmatranja udajenih predmeta dok se poravnanje remeti prilikom posmatranja bliskih predmeta, prilikom čitanja, pisanja, rezultujući pomeranjem oka ka spolja. Od simptoma javlja se naprezanje očiju, zamagljen vid, duple slike i glavobolja. Prema određenim istraživanjima ekstropija (sa insuficijentnom konvergencijom) utiče i na akademski razvoj dece, zatim dovodi do pojave poremećaja pažnje kod dece, zatim poremećaja pažnje sa hiperaktivnošću ili poteškoća sa usvajanjem gradiva (učenjem).

Određene vrste strabizma se dovode u vezu sa povišenim rizikom za pojavu miopije (kratkovidost).

Neoperativna terapija vida za strabizam predstavlja efikasnu metodu korekcije ovog stanja. Podrazumeva specijalizovani program vežbi za oči koje se rade kod kuće.

Ponekada se vežbe preporučuju i nakon operacije strabizma kako bi se prevenirala ambliopija i eventualni zaostali problemi sa vidom nakon operacije.

Pitanja

  • Ukoliko je neophodna operacija za korekciju strabizma, porazgovarajte sa doktorom da li smatra da će jedna biti dovoljna ili očekuje potrebu za više zahvata.
  • Oporavak i higijena tokom istog.

Strabizam kod dece nije stanje koje se povlači samo od sebe. Neophodno je ići na redovne kontrole kod oftalmologa i na iste redovno voditi dete, kako bi se izbegle bespotrebne komplikacije i poboljšao ishod lečenja.