Staphylococcus aureus

Staphylococcus aureus je gram-pozitivna bakterija, loptastok oblika. Ime je dobila po karakterističnom pigmentu koji joj daje zlatno žutu boju. Poseduje veliki broj faktora virulencije koji mu omogućava veliku prodornost, uništavanje tkivnih elemenata, izazivanje zapaljenske rekacije, intoksikaciju organizma domaćina i izbegavanje dejstvu imuniteta. Zahvaljujući tome, u stanju je da izazove oboljenja gotovo svih organa i tkiva čovečijeg organizma.


Bolesti

Stafilokokno trovanje hranom

Stafilokokno trovanje hranom simptomi
Laboratorijska dijagnoza
Trovanje hranom – lečenje

Sindrom oparene kože (SSSS) (Šarlah)
Stafilokokni toksični šok sindrom (STSS)

STSS – klinička slika

Kožne infekcije

Kožne infekcije – simptomi
Kožne infekcije – lečenje

Infekcije dubokih tkiva

Lečenje stafilokoknih oboljenja

Bolesti

Stafilokokno trovanje hranom

Nastaje kao posledica unošenja hrane u kojoj se nalazi izlučen stafilokokni enterotoksin. Termin stafilokokno trovanje hranom upravo pokazuje da se ne radi o infekciji, već o intoksikaciji toksinom bakterijskog porekla. Kao i većina crevnih oboljenja, i stafilokokno trovanje hranom ima sezonski karakter i češće se javlja tokom letnjih meseci. Mleveno meso, kašasta hrana i slatkiši najviše pogoduju razmnožavanju S. aureus-a. Ako se tome doda nepropisno čuvanje namirnica, stiču se ulsovi za kontaminaciju hrane koja može rezultirati manjim ili većim epidemijama stafilokoknog trovanja hranom.

Oboljenje ima karakterističnu kratku inkubaciju od 30 minuta do nekoliko sati od unošenja kontaminirane hrane. Tokom tog perioda toksin se vezuje za svoja ciljna mesta

Stafilokokno trovanje hranom simptomi

Počinje naglo povraćanje, bolovima u trbuhu i katkad dijarealnim sindromom. Težina kliničke slike zavisi od količine i antigenskog tipa unesenog toksina, kao i od statusa pacijenta. Pošto je tok oboljenja ograničen poluživotom enterotoksina, klinički znaci iščežavaju u roku od 24 do 72 sata.

Laboratorijska dijagnoza

Detekcija S. aureus-a ili enterotoksina u ostacima hrane ili u povraćenom sadržaju želuca.

Trovanje hranom – lečenje

Primena antibiotika u ovom slučaju nije od pomoći, pa se primenjuje simptomatska terapija.

Sindrom oparene kože (SSSS) (Šarlah)

Ova bolest se često u literaturi označava kao Ritter-ova bolest. Oboljenje počinje razvojem najčešće lokalizovane zapaljenske rekacije. Ako soj S. aureus-a koji je izazvao infekciju produkuje eksfolijatin, dolazi do razvoja karakterističnih oštećenja na koži koja mogu biti lokalizovana (bulozni impetigo), ili zahvatajući čitavu kožu (bulozni eksfolijativni dermatitis) ili mogu imati blagu formu sa skarlatinoznom ospom (stafilokokni šarlah). Promene na koži kod sistemskog oblika oboljenja su aseptične (osim u slučaju sekundarne kontaminacije) i iz njih se ne može izolovati S. aureus, dok se kod lokalnog oblika oboljenja pojavljuju na mestu zapaljenskog žarišta i iz njih se u većini slučajeva može izolovati bakterijski uzročnik. SSSS se primarno javlja kod beba i dece mlađeg uzrasta. Starija deca i odrasli retko oboljevaju.

Stafilokokni toksični šok sindrom (STSS)

Češće se javlja kod odraslih osoba kao komplikacija lokalnih zapaljenskih reakcija izazvanih S. aureus-om i kod žena koje koriste vaginalne tampone tokom menstruacije. Patogeneza ovog oboljenja je povezana sa produkcijom STSS toksina, čijim delovanjem se može objasniti najveći broj funkcionalnih i organskih poremećaja. Međutim, nemogućnost detekcije STSS toksina kod jednog dela obolelih osoba ukazuje na mogućnost da i drugi toksini S. aureus-a imaju određenu ulogu. Takođe je zapaženo da pojedine osobe iako su kolonizovane sojem koji produkuje STSS toksin u dužem vremenskom periodu ne obolevaju, i kao da se kod pojedinih osoba oboljenje javlja više puta. To bi moglo da znači da i predispozicija može imati određeni značaj u nastanku stafilokoknog toksičnog šok sindroma.

STSS – klinička slika

Klinički znaci se pojavljuju naglo sa skokom temperature, povišenim pritiskom, karakterističnim osipom na koži i multiorganskim funkcionalnim poremećajem (intestinalnim, urinarnim, respiratornim, hematološkim, hepatičnim i od strane centralnog nervnog sistema. Može da bude veoma opasno, zato je potrebno što pre primeniti adekvatnu terapiju.

Kožne infekcije

Konžne infekcije su najčešća manifestacija stafilokoknih oboljenja. S. aureus može koristiti koren dlake kao ulazno mesto, ili veća oštećenja kožnog omotača nastala povredama ili hirurškim zahvatima (infekcija rane). Svojim razmnožavanjem i lučenjem različitih egzoprodukata izaziva inicijalno oštećenje tkiva koje se aktivacijom odbrambenih mehanizama domaćina u zapaljensku reakciju.

Kožne infekcije – simptomi

Klinička manifestacija kožnih zapaljenskih procesa može biti u ograničenoj formi, na jednom predelu kože (panaricijum, folikulitis, furunkul i karbunkul).
U formi multiplih gnojnih žarišta u različitoj fazi (impetigo).
Takođe može biti predstavljena difuznim proesom koji zahvata i potkožna meka tkiva (flegmona).

Kožne infekcije – lečenje

U većini slučajeva i bez odgovarajućeg terapijskog tretmana, dejstvom imuniteta domaćina, dolazi do zaustavljanja prodora S. aureus-a i izlečenja zapaljenskog žarišta. Kod malog broja pacijenata proces se dalje razvija prodorom u krvotok i nastankom bakterijemije koja se manifestuje povišenjem temperature, jezom i drhtavicom.

Infekcije dubokih tkiva

Infekcije dubokih tkiva najčešće nastaju kao komplikacija primarnih zapaljenskih reakcija u koži. Tako nastaju apscesi unutrašnjih organa, osteomijelitis, septični artritis i endokarditis. Respiratorne infekcije mogu biti aspiracionog ili hematogenog porekla. Aspiraciona pneumonija se pretežno javlja kod vrlo mladih i starih osoba, jedna takva upala pluća je i bronchopneumonia. Hematogena pneumonija je često komplikacija postavljanja intravaskularnog katetera. Oboljenja donjeg dela urinarnog trakta najčešće nastaju ascedentnim prodorom kroz uretru (uretritis i cistitis), ali pijelonefritis i apsces bubrega su pretežno hematogenog porekla. Infekcije genitalnog trakta žena (cervicitis, endometritis, salpingitis i adneksitis) i muškarca (prostatitis, epididimitis i orhitis) imaju tendenciju prelaska u subakutnu ili hroničnu recidivantnu formu koje imaju za posledicu nastanak steriliteta ili vanmaterične trudnoće.

Lečenje stafilokoknih oboljenja

Naše preporuke za lečenje stafilokoknih bolesti možete pročitati klikom na navedeni link.