Smanjite rizik od kancera i teških bolesti antioksidansom

       Iako su biološke oksidacije glavni izvor energije za životne funkcije ćelije, zbog nedovoljne biološke savršenosti ovog procesa, on je praćen i stvaranjem proizvoda delimične redukcije molekulskog kiseonika koji su veoma štetni po tu istu ćeluju. Molekulski kiseonik, postepenim primanjem elektrona u toku biološke oksidacije, prolazi kroz čitav niz međuproizvoda: superoksid, vodonik peroksid, hidroksilni radikal i konačno spajanje sa protonom u molekul vode.

       Ako se redukcija molekulskog kiseonika zaustavi na bilo kome od ovih međuproizvoda, koji se zajednički nazivaju slobodni kiseonički radilaki, dolazi do njihovog nagomilavanja i oštećenja ćelija nazvanog oksidatini stres. Navedena jedinjenja stvaraju se neprekidno kao sporedni produkti aerobnog metabolizma, ali je to stvaranje naročito povećano pod dejstvom nekih lekova i toksina, ili kada su zaštitni mehanizmi ćelija smanjeni. Budući da su slobodni kiseonički radikali izuzetno hemijski reaktivne materije oni stupaju u hemijske reakcije sa sastojcima ćelije pa mogu da izazovu ozbiljna hemijska oštećenja DNA, proteina, i nezasićenih lipida i izazovu smrt ćelije. Smatra se da ove reakcije igraju veliku ulogu u mnogim patološkim procesima, a pre sve u reperfuzionom oštećenju ishemičnog tkiva, u kanceru, u zapaljenskim procesima, te da predstavljaju i osnovni uzrok starenja.

      Kako je stvaranje kiseoničkih radikala neizbežan proces koji prati aerobni metabolizam, ono se ne može izbeći, pa su zbog toga u ćelijama razvijeni sistemi odbrane koji neprekidno neutrališu ova jedinjenja i tako štite ćelij od oštećenja. Materije koje mogu da neutrališu ova jedinjenja i tako štite ćeliju od oštećenja. Materije koje mogu da neutrališu kiseoničke radikale nazivaju se antioksidansi i njih ima dve vrste: antioksidacioni enzimi i antioksidaciona hemijska jedinjenja.

      Antioksidacioni enzimi neposredno ili posredno ubrzavaju reakcije kojima se vrši neutralizacija pojedinog slobodnog kiseoničkog radikala. Tako superoksid dismutaza vrši neutralizaciju superoksida prevodeći ga u vodonik peroksid ili molekulski kiseonik, a katalaza vrši neutralizaciju vodonik peroksida prevodeći ga u molekulski kiseonik ili vodu. Najvažniji antioksidacioni enzim je glutation peroksidaza koja u prisustvu selena katalizuje redukciju vodonik peroksida od strane redukovanog glutationa pri čemu se stvara vode a glutation prelazi u oksidovani oblik. Enzim glutation reduktaza indirektno pomaže ovu neutralizaciju tako što regeneriše redukovani glutation uz NADPH2 kao koenzim.

Smanjite rizik od kancera i teških bolesti antioksidansom; FOTO: http://m.metro-portal.hr/antioksidansi-cuvaju-zdravlje-arterija/44059
Smanjite rizik od kancera i teških bolesti antioksidansom; FOTO: http://m.metro-portal.hr/antioksidansi-cuvaju-zdravlje-arterija/44059

      Antioksidaciona hemijska jedinjenja su neki sastojci živih ćelija koji imaju reduktivna svojstva, pa zahvaljujući tome imaju mogućnost da redukuju i slobodne kiseoničke radikale i tako štite ćeliju od oksidativnog stresa. Među njima na prvom mestu su askorbinska kiselina( C vitamin ), E vitamin i beta-karoten za koje je u kliničkim ispitivanjima na bolesnicima dokazano da smanjuju rizik od kancera i nekih hroničnh bolesti. U poslednje vreme je za mnoge materije naročito biljnog porekla dokazano da in vitro mogu da izvrše neutralizaciju slobodnih kiseoničkih radikala, ali je njihovo dejstvo in vivo pod velikim znakom pitanja.