Skrining Sluha Kod Beba

Sluh je esencijalan za sticanje govora, te je veoma važno da se njegovo oštećenje dijagnostikuje što ranije. Gubitak sluha odlaže razvoj govora i jezika. Treba znati da će od 100 hospitalizovane novorođenčadi u intezivnim jedinicama njih dvoje do četvoro imati oštećenje sluha. Pre započinjanja skrininga, prepoznavanje gubitka sluha obično je kasnilo do uzrasta od nekoliko godina, kada su posledice na razvoj govora i jezika evidentne. Kod dece s normalnim sluhom govor se formira u uzrastu od 3-4 godine. Dečiji rani miljokazi često usmereni na razvoj socijalne komunikacije i drugih veština, tako da novorođenčad s gubitkom sluha biva hendikepirana i na drugim poljima. Sva novorođenčad bi trebalo da se ispita na oštećenje sluha koristeći ili auditorne evocirane potencijale moždanog stabla ili tranzitorne evocirane otoakustičke emisije. Ovi testovi bi brebalo da identifikuju decu s visokim rizikom za oštećenje sluha koja zahtevaju pažljiva dalja audiološka praćenja. Pod povećanim rizikom su deca s porodičnom istorijom o oštećenju sluha u detinjstvu, kongenitalnim perinatalnim infekcijama (naročito toksoplazma, citomegalovirus, rubela i herpes virus infekcije, TJ. TORCH), kongenitalnim marformacijama glave i vrata, sindromima koji idu s nagluvošću ili gluvoćom, ili podatkom o dugotrajnoj mehaničkoj ventilaciji, porođajnoj težini manjoj od 1500g, hiperbilirubinemiji koja je zahtevala eksangvinotransfuziju, bakterijskom meningitisu, teškoj perinatalnoj asfiksiji, kao i deca koja su bila izložena ototoksičnim lekovima (tj. furosemid, gentamicin, vankomicin). Takva deca zahtevaju brižljivo praćenje.

Obe metode koje se koriste za ispitivanje sluha novorođenčadi (auditorni evocirani potencijali moždanog stabla i tranzitorna evocirana otoakustička emisija) su objektivne, neinvazivne, kratkotrajne, bezbolne i relativno jeftine. Auditorni evocirani potencijali moždanog stabla koriste tri elektrode plasirane na glavici novorođenčeta da detektuju, a kasnije i obrade elektroencefalografske potencijale nastale nakon ponavljanih zvučnih nadražaja. Tranzitorna evocirana otoakustička emisija registruje produkovani zvuk od puža nakon primljenog spoljnog zvučnog signala. Kod oba testa postoje i lažno pozitivni rezultati, tako da je u neonatalnom periodu teško sa sigurnošću dijagnostikovati gubitak sluha.

S obzirom na dalekosežne posledice kasno dijagnostikovanog gubitka sluha kod novorođenčeta, Američka pedijatrijska akademija je 1999. godine dala preporuku za organizovani, sistemski skrining sluha svoj novorođenoj deci.

Najvažnija je detekcija gubitka sluha u što ranijem uzrastu, da bi se što pre započela habilitacija.

Skrining Sluha Kod Beba; FOTO: https://www.bellababyphotography.com/

Skrining Sluha Kod Beba; FOTO: https://www.bellababyphotography.com/

Postavite pitanje studentima medicine BUDI ZDRAV PRODUZI ZIVOT Twitter
Zamolili bismo Vas da podelite tekst sa svojim prijateljima. Hvala :)

O autoru

Portal "Budi zdrav, produži život" osnovan je od strane studenata medicinskog fakulteta. Postavite pitanje na dnu teksta, a mi ćemo pokušati da odgovorimo na Vaša pitanja u najkraćem mogućem roku. Želite da nas bolje upoznate? Kliknite ovde >>

Napišite Vaš odgovor/pitanje