Sepsa

Sepsa predstavlja po život opasno stanje koje se u velikom broju slučajeva, oko 40%, završava letalnim ishodom. Ona pogotovo može biti opasna za osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom ili za osobe koje se leče od hroničnih bolesti.

Sepsa je teška sistemska infekcija koja se prenosi krvotokom. Simptomi infekcije uključuju povišenu telesnu temperaturu, ubrzano disanje i ubrzano kucanje srca, visok nivo glukoze (šećera) u krvi. Bilo koja infekcija može dovesti do nastanka sepse ukoliko se za to stvore odgovarajući uslovi.

Sa pozitivne strane, postoji nekoliko jednostavnih i prirodnih načina da se spreči razvitak sepse i da se poboljša sveukupno stanje imunog sistema.

Šta je sepsa?
Simptomi
Uzroci i faktori rizika
Dijagnoza i lečenje
Prevencija

Šta je sepsa?

Postoje dve definicije sepse, po prvoj, sepsa se definiše kao prisustvo patogenog organizma ili njegovih toksina u tkivu i krvi. Druga definicija govori da je sepsa stanje trovanja usled prisustva patogena ili njihovih toksina kao i u septikemiji.

Sepsa, sama po sebi nije zarazno stanje i ne može se prenositi. Međutim njeni uzročnici, patogeni mikroorganizmi jesu zarazni, i oni se lako mogu preneti sa osobe na osobu, direktnim ili indirektnim putem. Uzročnici sepse mogu preživeti neko vreme i nakon smrti pacijenta, zato bolnice mogu biti česta lokacija razvijanja sepse. Ukoliko zaposleni u bolnici ne vode računa o higijeni (kao što je jednostavno pranje ruku) bolnica postaje još nesigurnije mesto.

Septikemija je još jedan naziv za sepsu. Simptomi i ozbiljnost stanja variraju u odnosu na stadijum u kome se pacijent nalazi: stanje sepse, teške sepse ili septičnog šoka. Sepsa nastaje kada se infekcija proširi, uđe u krvotok i time uzrokuje trovanje krvi i stanje inflamacije (zapaljenja) u organizmu. Stadijum teške sepse je dalje pogoršanje infekcije. U ovom stadijumu infekcija u krvi dovodi do poremećaja normalne funkcije drugih organa, poput mozga, srca, bubrega. Septični šok predstavlja najteži stepen sepse. Krvni pritisak pada na veoma niske vrednosti i može dovesti do prestanka funkcije srca, pluća ili drugih organa, kao i do srčanog udara (infarkt miokarda) ili čak smrti.

Simptomi

Simptomi koji se javljaju u sepsi nisu uzrokovani samim infektivnim organizmom već materijama koje naše telo produkuje i luči kao odgovor na postojeću infekciju. Simptomi su sledeći:

 • Povišena telesna temperatura
 • Groznica
 • Tahikardija (ubrzan rad srca, preko 90 otkucaja u minuti)
 • Ubrzano disanje
 • Izmenjeno stanje svesti (konfuzija/koma)
 • Edemi
 • Visok nivo šećera u krvi (bez dijagnoze dijabetesne bolesti)

Ovo su simptpomi prvog stadijuma sepse, a sa obzirom da postoje tri stadijuma, moguća je pojava još velikog broja različitih simptoma kako infekcija napreduje i stadijumi se smenjuju. Ovi simptomi uključuju:

 • Visok broj belih krvnih ćelija
 • Povišene vrednosti C reaktivnog proteina (CRP marker inflamacije)
 • Povišene vrednosti prokalcitonina
 • Nizak nivo kiseonika
 • Smanjena količina izlučenog urina
 • Visok nivo laktata u krvi
 • Nizak krvni pritisak

Kako bi lakše primetili sepsu i reagovali na vreme, u praksi se koristi ovaj sistem:

 • S – eng. shivering drhtavica (temperatura)
 • E – eng. extreme pain izuzetno jak bol
 • P – eng. pale bledilo kože
 • S – eng. sleepy pospanost, konfuzija
 • I – „I feel like i might die“ subjektivno loš osećaj pacijenta („imam osećaj da umirem“)
 • S – eng. short of breath nedostatak vazduha (ubrzano disanje)

Ukoliko se simptomi sepse primete na vreme, sprečava se ulazak organizma u septični šok, što može biti od životne važnosti.

Uzroci i faktori rizika

Kao što je već napomenuto svaka infekcija može dovesti do nastanka sepse, samo je ovo za određene infekcije i njihove uzročnike usko specifično. Sepsa se najviše povezuje sa infekcijama kože, pluća (poput pneumonije – upale pluća), digestivnog trakta i urinarnog trakta (infekcija bubrega). Neki od čestih izazivača sepse su:

Osobe sa povećanim rizikom za razvoj sepse:

 • Osobe sa kompromitovanim imunim sistemom, poput obolelih od HIV-a, AIDS-a, ili kancera;
 • Osobe koje konzumiraju lekove koji vrše supresiju imunog sistema, poput steroida ili lekove za sprečavanje odbacivanja transplantiranog organa;
 • Mala deca i bebe (starosti 2 godine i mlađa);
 • Starije osobe, pogotovo ukoliko imaju drugih zdravstvenih problema;
 • Osobe koje boluju od dijabetesa;
 • Osobe koje su nedavno hospitalizovane ili su im rađene neke od invazivnih medicinskih procedura;

Sepsa se retko razvija kod pacijenata koji se već nalaze u bolnici. Najčešće se javlja kod nedavno operisanih pacijenata, pacijenata koji su u bolnici duži period vremena ili imaju plasiran urinarni kateter.

Dijagnoza i lečenje

Nažalost, i dalje ne postoji konkretan, specifičan test, za otkrivanje sepse. Najčešće analize koje će doktor uraditi su analiza krvi i urina, kao i bris grla ili rane ako je prisutna. Ako bilo koji od ovih testova ukaže na postojanje infekcije, a klinička slika se poklapa sa simptomima sepse, dijagnoza se postavlja. Međutim, ovi testovi nekada neće ukazati na prisustvo infekcije, tada je neophodno uraditi dopunske dijagnostičke procedure, poput ultrazvuka. Ovim testovima, doktori traže abnormalno stanje u unutrašnjosti organizma kao uzrok i potvrdu infekcije (poput zapaljenjea creva).

Za bilo koju septičnu infekciju neophodna je hospitalizacija i to najčešće u jedinicama intezivne nege (JIN). Kao terapija se primenjuju antibiotici parenteralno, putem infuzije, direktno u krvotok.

Kao deo terapije putem infuzije se pacijentu daje mnogo tečnosti, zatim lekovi za regulaciju krvnog pritiska (sniženje ili povišenje), kiseonik ili se pacijent povezuje na aparat za disanje ukoliko postoji opasnost od prestanka funkcije pluća. Ukoliko nedostaje funkcija bubrega kao deo terapije uključiće  se i dijaliza.

Prognoza sepse zavisi od više stavki, godina pacijenta, prethodnih oboljenja, trenutnog statusa zdravlja, koliko je brzo postavljena dijagnoza i započeto lečenje, kao i od samog mikrooranizma koji izaziva sepsu. Za zdrave osobe bez prethodnih oboljenja procenat smrtnosti je veoma mali, do 5%. Međutim ukoliko se radi o starijim osobama, sa oslabljenim imunim sistemom i prisustvom jedne ili više bolesti, procenat smrtnosti je, nažalost, mnogo viši.

Prevencija

Rana detekcija je ključ preživljavanja i izlečenja sepse, bar dok se ne nađe odgovarajući lek. Sepsa se uvek mora tretirati kao hitan medicinski slučaj i neophodno je potražiti medicinsku pomoć ukoliko primetite neke od simptoma a imate razloga da sumnjate da je u pitanju sepsa.

Ovo su neki od načina da sprečite nastanak sepse i da se borite sa njom:

 • Nemojte zloupotrebljavati antibiotike! Racionalna upotreba antibiotika je najbolji način da se smanji procenat sepse u celokupnom društvu. Antibiotici su neophodni za lečenje ozbiljnih bakterijskih infekcija i određenih, po život opasnih oboljenja. Bitno je ne upotrebljavati antibiotike za različite virusne infekcije, prehlade, bolove u grlu i grip. Ukoliko konzumirate antibiotike kada Vam oni nisu potrebni dovodite do stvaranja rezistentnih (otpornih) bakterijskih sojeva što na dalje komplikuje lečenje ozbiljnih stanja poput sepse.
 • Higijena ruku. Čiste ruke ne prenose bacile. Zvuči previše jednostavno ali tako je. Ukoliko vodite računa o higijeni svojih ruku, kao i o redovnom pranju ruku ljudi u Vašoj okolini, samih zdravstvenih radnika takođe, sprečavate širenje brojnih infekcija. Bitno je da se na ovaj način smanjuje i širenje antibiotik rezistentnih sojeva mirkoorganizama. Neophodno je redovno prati ruke, sapunom i vodom, pogotovo nakon upotrebe toaleta i nakon dodirivanja različitih površina u bolnici. Najbolji način za izbegavanje transmisije i razvitka sepse jeste zapravo jednostavno pranje ruku.
 • Odgovarajuća nega rana. Najsitnija posekotina može dovesti do sepse, stoga je odgovarajuća nega i čišćenje ogrebotina i rana veoma značajna kao vid prevencije.
 • Sprečavanje manjih infekcija. Najbolji prirodni odbrambeni mehanizam je imunološki sistem organizma, tako je i najbolji način za prevenciju sepse jačanje imunog sistema i sprečavanje manjih infekcija koji ga „umaraju“.
 • Homeopatija. Istraživanja su pokazala da homeopatija ima važnu ulogu u borbi protiv sepse i da dugoročno poboljšava sam ishod bolesti kao i ozdravljenje.
 • Probiotici. Dovoljna količina antibiotika dnevno pomaže pri prevenciji i pri terapiji sepse. Kad se dobre bakterije namnože one pomažu u borbi protiv bakterija izazivača sepse. Probiotici sadrže dobre bakterije tj. bakterije koje normalno naseljavaju sluznicu digestivnog trakta i sprečavaju nastanak infekcije, jačaju i pomažu imunom sistemu da se bori protiv infekcije (80% imunog sistema se nalazi u sklopu digestivnog trakta).
 • Cink i Selen. Supstance esencijalne za funkcionisanje imunog sistema. Ukoliko se jedna supstanca nađe u deficitu (manjku) dolazi do slabljenja imunološkog sistema i organizam postaje podložan infekciji. Istraživanja su pokazala da su nivoi cinka i selena kod kritično obolelih pacijenata, kao i kod pacijenata obolelih od sepse, drastično niži u odnosu na normalu. Vrše se ispitivanja i cink i selen se sve više uključuju u terapiju kao supstance koje jačaju imunološki sistem organizma. Konzumiranjem hrane bogate cinkom i selenom na dnevnoj bazi pomažete svom imunološkom sistemu i održavate svoj organizam zdravim.
 • Propolis. Prema istraživanjima, propolis je prirodni suplement koji sprečava nastank septičnog šoka.

Dakle, sepsa predstavlja hitan medicinski slučaj koji zahteva momentalnu medicinsku negu. Kada je u pitanju sepsa svaki minut je od velike važnosti. Imajte to na umu. Ukoliko primetite ove simptome kod sebe ili sebi bliskih ljudi reagujte na pravi način, obratite se Vašem doktoru ili prisutnom medicinskom osoblju.

3 одговора на „Sepsa“

 1. Da li je sepsa prenosiva? Hocu ja dobiti sepsu ako sam bio kod bolesnika koji ima istu?

 2. Ako nastane sepsa najbolje je pacijenta priključiti na dijalizu i menjati/čistiti krv i posle terapija i nalaženje uzorka nastajanja sepse i lečenje(antibiotici i drugi lekovi).To je jedini način da se spase život i svuda u svetu to primenjuju a kod nas ne i zato je veliki procenat smrtnosti u Srbiji!

Затворено за коментаре.