Saharoza (beli šećer)

          To je običan šećer koji se upotrebljava za ishranu. Nalazi se u visokom procentu u šećernoj repi (oko 20%) i šećernoj trsci (15-20%), odakle se i dobija.

          U hidrolizatu saharoze se nalaze dve oze: glukoza i fruktoza. Kod saharoze su vezom blokirane obe redukcione grupe: aldehidna glukoze i ketonska fruktoze. Otuda saharoza nema redukcione moći. Glukoza učestvuje kao α-glukopiranoza, a fruktoza kao β-fruktofuranoza.

          Ravan polarizacije svetlosti skreće nadesno, sa specifičnom moći od +66,5º. Smesa glukoze i fruktoze u hidrolizatu, međutim, skreće nalevo -20º, tj. na suprotnu stranu, te se ta smesa naziva invertni šećer. Objašnjenje ovog obrta skretanja je sasvim jednostavno: fruktoza mnogo više skreće nalevo nego što glukoza skreće nadesno.

          Iz sledeće formule će se videti da je saharoza α-glukozido-β-fruktozid:

3 одговора на „Saharoza (beli šećer)“

  1. Повратни пинг: Glikozidi | Budi zdrav, produži život.

Затворено за коментаре.