Rod Pseudomonas – bakterije

Rodu Pseudomonas pripadaju otporne, Gram-negativne, nefermentujuće bakterije. Ove bakterije ne pripadaju tzv. crevnim bakterijama. Najčešće su prisutne u slobodnoj prirodi, a u oko 10% ljudi se mogu naći u sastavu fiziološke mikroflore. Za medicinu je najznačajniji Pseudomonas aeruginosa, uzročnik raznovrsnih infekcija ljudi i čest etiološki agens intrahospitalnih infekcija. Pored fluorescentne grupe pseudomonasa u kojoj je P. aeruginosa, važni su izazivači specifičnih sindroma: maleusa – P. mallei i meloidoze – P. pseudomollei.

Druge značajne vrste Pseudomonasa
Pseudomonas cepacia
Pseudomonas fluorescens i Pseudomonas putida
Pseudomonas stutzeri
Pseudomonas putrefaciens

Pseudomonas je štetan za?

Rod Pseudomonas čini više vrsta od kojih su neki uzročnici bolesti kod ljudi, a drugi patogeni za životinje ili za biljke. Rašireni su u prirodi, ali mogu da kontaminiraju bolničku sredinu ili su uzročnik oportunističkih infekcija.

Klasifikacija bakterija

Klasifikacija Pseudomonas-a je zasnovana na homolognosti ribozomalne ribonukleinske kiseline (rRNK) u vrste koje pripadaju grupama ili sekrecijama (I-V). Unutar grupa postoje brojni biotipovi sa svojim osobinama što upućuje na multigenetsku prirodu ove bakterije.

Druge značajne vrste Pseudomonasa

Pseudomonas cepacia

Pseudomonas cepacia se izoluje udruženo sa Pseudomonas aeruginosa iz sekreta respiratornog trakta bolesnika sa cističnom fibrozom i kao značajan uzročnik intrahospitalnih infekcija. Broj bakterija se proporcionalno povećava sa slabljenjem plućne funkcije. Vrste P. cepacia produkuju proteaze, lipaze i biološki aktivne endotoksine.

Pseudomonas fluorescens i Pseudomonas putida

Pored Pseudomonas aeruginosa, postoje još dve vrste koje produkuju fluorescentni pigment: P. fluorescens i P. putida. Bakterije su pokretne jer sadrže monopolarnu politrihu. Bolje rastu na 30ºC, a ne rastu na 42ºC. Obe vrste su rezistentne na karbenicilin.

Pseudomonas stutzeri

P. stutzeri se izoluje iz rana, urogenitalnog trakta i iz spoljašnje sredine. Pljosnate, suve i umbilikalne kolonije produkuju žućkast pigment.

Pseudomonas putrefaciens

P. putrefaciens je podeljen u dva biotipa na osovu fermentacije saharoze i maltoze i potrebe za Na i jedina je poznata glukozonefermentujuća bakterija koja produkuje H2S. Ova vrsta je oksidaza negativna.

2 одговора на „Rod Pseudomonas – bakterije“

  1. Dragi prijatelji Htela sam da vas zamolimdali neko zna potrebna mi.jw pomoc izleciti pseudomonas na nagama mesecima se mucim svasta isprobavala na svemu.je odporna unapred hvala …

Затворено за коментаре.