Rod Leishmania

Paraziti iz rod Leishmania su rasprostranjeni u celom svetu izuzev Australije i Antartika. To su intracelularni paraziti, protozoe iz porodice tripanozomida, one su paraziti krvi i tkiva raznih životinja (guštera, malih glodara i pasa) i nažalost čoveka.

Žnačajne vrste za čoveka
Morfologija
Patogeneza

Žnačajne vrste za čoveka

Za čoveka su značajne 3 vrste:

Leishmania Donovani
Leishmania Tropica
Leishmania Brasiliensis

Ove različite vrste mogu da daju iste kliničke manifestacije, ali i ste vrste mogu da daju različite kliničke manifestacije.

Morfologija

Vrste lišmanija se međusobno morfološki ne razlikuju. One koje parazitiraju u čoveku su loptaste, tj. nalaze se u obliku amastigota veličine 2-4 µm. Nalaze se u raznim ćelijama domaćina – monociti, leukociti, endotelne ćelije. Amastigot ima okruglo jedro i kinetoplast. U ćeliji se razmnožavaju prostom deobom i kada se namnože dovode do prskanja ćelije, kada oslobođeni dalje napadaju nove ćelije.

Kada hematofagni insekti iz roda Phlebotomus uzmu porciju krvi iz zaraženog domaćina, u njihovom telu se lišmanija razvija u formi promastigota, gde je vretenastog oblika sa dugim bičem na zadnjem polu. Inficiran insekt prenosi parazita ubodom na zdravog čoveka.

Patogeneza

Zavisno od vrste parazita i imunskog statusa domaćina, kliničke manifestacije se obično dele u 4 grupe:

  1. Visceralna lajšmanioza
  2. Kožna lajšmanioza
  3. Mukokutana lajšmanioza
  4. Difuzna kožna lajšmanioza