Rigor mortis

Nekoliko sati posle smrti, svi mišići tela ulaze u stanje kontrakture nazvane „rigor mortis„, što znači, mišići se kontrahuju i postaju rigidni, čak i bez akcionih potencijala. Ova rigidnost nastaje zbog gubitka celokupnog ATP koji je potreban za odvajanjeporečnih mostova od aktinskih filamenta prilikom procesa relaksacije. Mišići ostaju u rigoru sve dok se proteini mišića ne unište oko 14-25 sati kasnije, što obično nastaje zbog autolize enzimima koji se oslobađaju iz lizozoma. Svi ovi procesi se pojavljuju mnogo brže pri višim temperaturama.