Psorijaza (Psoriasis Vulgaris): faktori rizika, simptomi i lečenje

Psoriasis vulgaris (psorijaza) je česta, hronična, eritemoskvamozna dermatoza. Oboljenje se karakteriše periodima remisije i egzacerbacije. Psoriasis vulgaris se karakteriše hiperproliferacijom keratinocita i inflamatornim promenama u epidermu i dermu. Svi keratinociti se kod psorijaze obnavljaju u toku 3 do 4 dana, dok se u normalnom epidermu iste promene odigravaju za 28 do 56 dana. Broj mitoza je 9 do 12 puta veći nego kod normalnog epiderma. Inflamacija se ogleda u prisustvu inflamatornih ćelija u lezijama.

Važno obaveštenje

Na ovoj strani se nalazi tekst pisan sa stručnim terminima, u skorijoj budućnosti možete očekivati novi tekst o psorijazi u kojem ćemo malo detaljnije opisati ovu bolest i razjasniti principe lečenja. Kako biste na vreme videli, zamolili bismo vas da nas zapratite na društvenim mrežama (facebook i tviter).

Psorijaza (Psoriasis Vulgaris): faktori rizika, simptomi i lečenje
Foto: https://specialty.mims.com/topic/stress-impairs-quality-of-life-in-patients-with-psoriasis-vulgaris

Faktori rizika

U nastanku ovog oboljenja igraju ulogu sledeći faktori:

Genetski faktori

Oko 30 procenata pacijenata ima pozitivnu porodičnu anamnezu, nasleđuje se autozomno dominantno.

Imunološki poremećaji

Danas se smatra da su hiperproliferacija keratinocita i inflamacija u lezijama rezultat oslobađanja citokina iz limfocita u toku imunog odmovora posrednovanog ćelijama. Ovaj imuni odgovor je posledica prezentovanja nekih do sada neidentifikovanih antigena u koži. Odgovor na te antigene može biti rezultat ukrštene reakcije između tih antigena i stranih antigena koji su prethodno indukovali imunološki odgovor. Značajne su i interakcije keratinocita i mononukleara. Limfociti koji su privućeni hemotaktičnim faktorima nastalim u koži, mogu da produkuju interferon gama koji indukuje ekspresiju HLA-DR antigena i intercelularnog adhezionog molekula 1 (ICAM 1) na keratinocitima. To zatim omogućava vezivanje mononukleara za keratinocite što rezltuje aktivacijom ćelija i oslobađanjem proinflamatornih medijatora i faktora rasta.

Biohemijski poremećaji

U keratinocitima psorijatičnih lezija postoji narušen odnos cAMP/cGMP u korist cGMP što stimuliše proliferaciju epidermalnih ćelija. S druge strane povišena aktivnost fosfolipaze A dovodi do povećanog oslobađanja arahidonske kiseline i uz smanjenu aktivnost ciklooksigenaze dovodi do povišenog nivoa produkata lipooksigenaze koji su moćni hemotaktici za neutrofile. Takođe su povišeni i faktori rasta koji stimulišu hiperproliferaciju epidermalnih ćelija.

Provokativni faktori

Bakterijska infekcija gornjih respiratornih puteva, psihološki faktori (suptanca P se u stresu oslobađa iz nemijelinizovanih nervnih završetaka i dovodi do degranulacije mastocita i posledično promena vezanih za psoriasis vulgaris), medikamenti (naročito beta blokatori koji smanjuju aktivnost adenilat ciklaze i time menjaju odnos cAMP/cGMP. Nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL) takođe mogu da dovedu do pogoršanja psorijaze blokiranjem ciklooksigenaze i skretanjem metaboličkog puta prema lipooksigenazi), retrovirusi, trauma.

Klinička slika: simptomi i znaci bolesti

U kliničkoj slici psorijaze mogu se razlikovati akutni (eruptivni oblici bolesti, hronični (stacionarni) i pustulozni oblici psorijaze. Predilekciona mesta za klasičnu psorijazu (psoriasis vulgaris) su kapilicijum, ekstenzorne strane ekstremiteta, laktovi, kolena. Promene us uglavnom simetrične. Karakteriše se jasno ograničenim, ovalnim, eritematoznim plakovima i/ili papulama koje su prekrivene sedefasto-beličastom, neadherentnom skvamom. U toku pregleda psorijatičnog plaka/papule moguće je kiretom izazvati:

,,Fenomen kapi sveće“

U toku kiretiranja vazduh prodire između slojeva skvame i ona postaje bela i neprozračna, što se poredi sa kapi voska koja je providna kada padne na tkaninu i osuši se, a postaje bela pri grebanju. Ovaj fenomen nastaje zbog izraženeparakeratoze u kornealnom sloju.

,,Fenomen krvave rose“

Izaziva se pri daljem kiretiranju promene u trenutku kada se odstrane stanjeni suprapapilarni epiderm i vrhovi visokih i tankih papila, tada se povrede kapilarni krvni sudovi u papilama i pojavi se krvarenje iz vrha svake papile na površini koja je kiretirana.

Na osnovu veličine promene koje dominiraju kliničkom slikom, razlikuju se oblici:

  • psoriasis punctata (promena kao tačka),
  • psoriasis guttata (kao kap vode),
  • psoriasis in placibus (promena nekoliko cm),
  • psoriasis geographica (veći broj plakova se sliva dajući sliku sličnu geografskoj karti),
  • ukoliko je eritemom i skvamama prekriveno više od 90% povrišne kože kod pacijenata postoji erythrodermia psoriatica.

Psoriasis vulgaris je jedna od dermatoza kod kojih se mođe izazvati Koebnerov fenomen, tj. na mestima gde je pod uticajem mehaničke sile došlo do levidiranja derma posle 10-21 dan pojavljuje se izomorfni podražajni efekat, tj javljaju se psorijatične lezije na mestima gde je delovala mehanička draž.

Nokti takođe mogu biti zahvaćeni u okviru psorijaze. Na noktima se mogu videti tačkasta udubljenja (punktiformne impresije) što noktu daje izgled površine ,,naprstka za šivenje“. Često postoji i oniholiza (odvajanje nokatne ploše od lektulusa u distalnom delu nokta (ili ,,fenomen ulane kapi“ – cirkumskriptna oniholiza u centralnom delu nokta što klinički deluje kao da se kap ulja nalazi ispod nokta.

Pored tipičnog izgleda psoriasis vulgaris, postoje i varijante kliničke slike, psoriasis inversa koja se karakteriše promenama koje se javljaju suprotno od predilekcionih mesta. Promene su lokalizovane aksilarno, submamarno, ingvinalno, na glansu, interglutealno. Ploše su živo eritematozne, jasno ograničene, skvama nije izražena a površina im je sjajna i često macerisana.

Psoriasis pustulosa predstavlja eksudativnu formu oboljenja sa klinički vidljivim pustulama. Od lokalizovanih oblika najznačajniji su psorisais cum pustulatione, kod koje dolazi do erupcije nefolikularnih pustula na dlanovima i/ili tabanima u centralnim delovima, na jasno ograničenoj eritematoznoj osnovi nastaju pustule sa žućkastim sadržajem. Generalizovan oblik se karakteriše naglim početkom, eritemom koji zahvata veliku površinu kože, a na eritematoznoj osnovi se javljaju nefolikularne žućkaste pustule koje se mogu slivati i gradeći jezerca. Sadržajpustula je sterilan. Praćen je teškim poremećajem opšteg stanja sa visokom temperaturom i može se završiti letalno.

Artritis psoriatica je artritis koji nastaje u sklopu psorijaze, nekada i pre pojave kožnih promena. Najčešće se javlja na šakama i distalnim interfalangealnim zglobovima. Leči se NSAIL (nesteroidnim antiinflamatornim lekovima).

Psoriasis vulgaris ima hroničan tok sa periodima remisije i egzacerbacije, najveći broj pacijenata ima poboljšanje tokom leta zbog delovanja sunčevih zraka.

Lečenje psorijaze

Lokalna terapija

Lokalna terapija podrazumeva primenu keratolitika i to najčešće salicilnu kiselinu u koncetraciji od 5-10%. Cignolin ima složen mehanizam dejstva (inhibicija replikacije i reparacije DNK, inhibicija respiratorne funkcije mitohondrija, smanjuju akumulaciju neutrofila, inhibicija G-6-P-dehidrogenaze) daje se u kratkom vremenskom periodu i to u što većim koncentracijama. Preparati katrana daju se kao antiproliferativna sredstva. Topikalni kortikosteroidi daju se ako nije zahvaćeno više od 20% kože deluju antiinflamatorno i antiproliferativno. Kalcipotriol je analog vitamina D3 i daje se kod umereno teških oblika kada je zavaćeno do 40% kože. Tazaroten redukuje skvamu i debljnu palaka, dok eritem postaje rezistentniji na ovu terapiju. Emolijentni, indiferentni kremovi se mogu korisititi u svim fazama bolesti. Može se još primenjivati i lečenje UV zracima i PUVA terapija. Promene u kapilicijumu se leče 5-10% salicilnom kiselinom, a kada se ksvama redukuje primenjuju se topikalni kortikosteroidi samostalno ili u kombinaciji sa salicilnom kiselinom.

Opšta terapija

Opšta terapija se daje kod težih formi oboljenja, kada je zahvaćena velika površina kože. Metotreksat ostvaruje svoje antipsorijatično delovanje inhibicijim prelaska dihidrofolne u tetrahidrofolnu kiselinu i time koći hiperproliferaciju keratinocita. Acitretin je iz grupe retinoida, efikasan je u lečenju generalizovanih formi eritrodermija, kod pustuloznih formi. Ciklosporin A je imunosupresiv.

Један одговор на „Psorijaza (Psoriasis Vulgaris): faktori rizika, simptomi i lečenje“

  1. Već 2 godine imam problem pojavila mi se psorijaza na tabanima prvo na jednu nogu a potom i na drugu i sada se tako proširilo da je prvo svrbelo i posle toga boli i sada mi je najgore,toliko bolova imam da je to tako jaka upala i nißta mi nije pomoglo od gotovih injekcija koje sam sa sebi ubrizgavala do raznih tableta i krema .Molim vas ako ste neki savet zamolila BiH vas da mi pomognete,vas sajt je super i drago mi je da sam vas našla veliki pozdrav za sve vas 😄😄😄

Затворено за коментаре.