Povrede struktura usne duplje i ždrela

Mehaničke povrede

Strana tela u usnoj duplji i ždrelu

Dijagnostika

Terapija

Hemijske povrede
Termičke povrede
Radioepitelitis

Vaskularni poremećaji

Hemangiomi
Hereditarna hemoragijska telangiektazija (Rendu Osler Veberov sindrom)

Mehaničke povrede

Razni predmeti stavljeni u usta dovode do otvorenih i zatvorenih povreda. Povrede sluzokože usne duplje dešavaju se često dovodeći do laceracije sluznice.

Na mestu povrede, pored krvarenja, koje može biti neprijatno zbog bogate vaskularizacije područja dolazi do nagomilavanja fibrina i relativno brzog zarastanja zbog velike regenerativne sposobnosti sluznice ove regije.

Povrede jezika tupim i oštrim predmetima dovode do pojave hematoma ili lacerokontuznih rana. Zbog bogate vaskularizacije krvarenje može biti obilno i kod besvesnih pacijenata dovesti do ugušenja usled aspiracije krvi, retko do iskrvarenja.

Terapija je hirurška obrada rane i sutura. Retko je potrebna ligatura arterije lingualis zbog obilnijeg krvarenja.

Povrede jezika nastaju od oštrih, kariozno izmenjenih zuba. Javljaju se i kod epileptičara u toku napada.

Kod oticanja jezika različite etiologije (ujed insekta, Kvinkeov edem) uvećanje se najpre prepozna po otiscima zuba na ivici jezika.

Strana tela u usnoj duplji i zdrelu

I pored toga što veliki broj predmeta dospeva u usnu duplju svakodnevno, strana tela ovom području su ređa od stranih tela u jednjaku.

Od manjih najčešće su riblje kosti,, ljuska suncokreta, delovi noktiju i igle, zabodene u tonzile, bazu jezika, valekule, zid ždrela.

Veća strana tela, delovi igračaka, delovi zuba i dugmad, po pravilu prolaze u niže delove izaostaju u hipofarinksu.

U kliničkoj slici javlja se bol koji se pojačava pri svakom gutanju jer oštar vrh riblje kosti stalno draži suprotnu sluznicu. Prisutna je disfagija, pojačana salivacija, osećaj grebanja.

Veliki broj pacijenata u momentu zadesa pokušava prstima da izvadi ili pomeri strano telo pa se viđaju krvni podlivi pa i laceracije sluznice oko stranog tela.

Dijagnostika

Anamnestički podatak uz pažljiv klinički pregled, po pravilu, uz upotrebu lokalnog anestetika (ksilokain 1 posto), i pažljivo pretraživanje područja dozvoljava dijagnostiku. Izuzetno je teško uočiti manje riblje kosti jer im boja odgovara gustoj mukoznoj pljuvački koja se usled podražaja intenzivno liči.

Ponekad je potrebno koristiti direktoskopiju ždrela i optiku radi boljeg uočavanja.

Terapija

Ekstrakcija strong tela pogodnim hvatalicama vrši se u što kraćem intervalu po uočavanju stranog tela.

Hemijske povrede

Zadesno ili u suicidalne svrhe, kiseline (koagulaciona nekroza) ili baze (kolikvaciona nekroza, dospevaju do usne duplje i ždrela. Efekat kaustičnih sredstava ispoljava se u vrlo kratkom periodu, par minuta po dolaženju u kontakt sa sluznicom. Zavisno od koncentracije, nastaju oštećenja sluznice različitog stepena od podražaja sa crvenilom sluzokože do duboke nekroze.

Zarastanje ide sa dubokim ožiljcima.

Ponekad kod gutanja kiselina u suicidne svrhe u predelu usne duplje i ždrela se ne uočavaju nikakve promene, a oštećenja jednjaka i želuca su tako opsežna da dolazi do kompletne strikture i nemogućnosti gutanja.

Unos baza stvara jasno uočljive promene već na usnama!

Termičke povrede

Uzimanje vrućeg jela i toplih napitaka stvara opekotine različitog stepena, od manjeg eritema do opsežnih nekroza.

Radioepitelitis

Izlaganje sluzokože usne duplje i ždrela radijaciji u terapijske svrhe, kod lečenja malignih procesa ove lokalizacije, dovodi do oštećenja sluzokože koje ide od eritema do nekroze sa ulceracijama.

Tada je sluzokoža izrazito crvena, pokrivena fibrinskim naslagama. Zbog atrofije sluznice ali i malih pljuvačnih žlezda nastaje suvoća usta, kserostomija, koja otežava gutanje i artikulaciju.

Ukoliko je gutanje izrazito otežano, treba prekinuti sa nastavkom radioterapije. Uz rehidrataciju infuzionim rastvorima, lokalnim antisepticima i nesteroidnim antireumaticima sa antiinflamatornim svojstvom dolazi do oporavka sluznice. Poremećaj je delimično reverzibilan i nakon 3 do 6 meseci se sluznica i žlezde oporavljaju.

Vaskularni poremećaji

Hemangiomi

Prisutni su na rođenju i rastu sa rastom deteta do puberteta kada dolazi do regresije.

Mogu biti manji, crvenkasti, mekane konzistencije na usnama, gingivi i jeziku.

Vodeći hemangiomi zahvataju bukalnu mukozu, mukozu vestibuluma, velike su promene ružičaste boje.

Terapija je primena steroida ili primena sklerozantnih agenasa unutar tumora koji ubrzavaju njihovu regresiju.

Hirurška resekcija dolazi u obzir tek ako nije došlo do spontante regresije ili veličina tumora izaziva disajne poteškoće.

Hereditarna hemoragijska telangiektazija (Rendu Osler Veberov sindrom)

Bolest se nasleđuje autozomno dominantno. Manifestuje se u vidu teleangiektazija i arterio venskih malformata u sluzokoži usana, desni nepca, jezika.

Ove promene spontano ili uz manju traumu krvare obilnije sa poteškoćama u zaustavljanju krvarenja.