Povišen bilirubin: kako ga smanjiti?

Poznavanje metaboličkog puta žučnih boja od velike je važnosti za medicinu. Kao najvažnija žučna boja je bilirubin, koji se koristi kao laboratorijski marker za otkrivanje bolesti jetre.


Koje su žučne boje?
Šta su žučne boje?
Metabolizam bilirubina u slezini
Nekonjugovani bilirubin u krvi
Metabolizam bilirubina u jetri
Bilirubin u stolici
Bilirubin u mokraći
Bilirubin kao marker za žuticu

Opstruktivna žutica
Hemolitička žutica
Hepatocelularna žutica

Koje su žučne boje?

Pored bilirubina, u žučne boje spadaju sterkobilinogen i urobilinogen.

Šta su žučne boje?

Žučne boje su produkti katabolizma hemoglobina. Eritrociti koji sadrže hemoglobin nakon 120 dana koliki im je životni vek, odlaze u slezinu, gde dolazi do lize eritrocita, pri čemu se oslobađa hemoglobin, te on podleže daljoj razgradnji. Pored slezine, razgradnja hema se odvija u jetri u kosnoj srži.

Metabolizam bilirubina u slezini

U prvoj fazi razgradne hemoglobina dolazi do pucanja metilenskog mosta između prvog i drugog pirolovog prstena. U tom momentu nastaje među proizvod pod imenom verdoglobin. Jedinjenje je veoma nestabilno, dosta brzo podleže daljim transformacijama.

Sledi, odvajanje globinske komponente i dvovalentnog gvožđa od verdoglobina. Jedan deo globinske komponente može da uđe u sintezu novog hemoglobina, a drugi deo može da se razgradi procesima transaminacije i deaminacije do aminokiselina (gradivna jedinica proteina). Gvožđe se takođe koristi za sintezu novog hemoglobina. Nakon ovih dešavanja nastaje prva žučna boja, zelenog pigmenta pod imenom biliverdin. U reakciji katalizovanoj enzimom biliverdin reduktaze uz prisustvo koenzima NADH dolazi do redukcije biliverdina, te nastaje bilirubin. Ovom reakcijom se završava prva faza koja se dešavala u slezini.

Nekonjugovani bilirubin u krvi

Bilirubin je toksičan za organizam, nerastvorljiv u vodi pa se vrlo teško eliminiše iz organizma. Nakon izlaska bilirubina iz slezine u krvotoku se vezuje za albumine krvne plazme, te nastaje bilirubin-albumin kompleks uz pomoć kojeg se bilirubin transportuje do jetre.

Referentne vrednosti u krvi ovog bilirubin-albumin kompleksa (indirektni bilirubin ili nekonjugovani) je 5 – 17mmol/l.

Metabolizam bilirubina u jetri

Dolaskom do jetre, hepatociti preuzimaju bilirubn preko albuminskog nosača. Šta se dešava sa albuminima? Oni se vraćaju u cirkulaciju. Intracelularno se bilirubin vezuje za protein ligandin. Sve se ovo dešava odmah pri ulasku u hepatocit. Sada se u hepatocitu rastvorljivost bilirubina povećava reakcijom detoksikacije u jetri, dodavanjem dve molekule glukuronske kiseline. Ovu glukurokonjugaciju katalizuje enzim bilirubin glukuronil transferaza koja koristi uridindifosfat (UDP) – glukuronsku kiselinu kao donor glukuronata. Pri čemu nastaje bilirubin-diglukuronid = direktni bilirubin (ili konjugovani bilirubin). U ovom obliku bilirubin je izgubio toksičnost i postao je rastvorljiv u vodi.

Iz jetre se direktni bilirubin odlazi preko žuči u creva, i to predstavlja primarni put. Moguće je da jedan mali deo ode i u krvotok, kod zdravih osoba u krvi je ovaj oblik bilirubina zastupljen u koncentraciji od 0 – 3µmol/l.

Bilirubin u stolici

U digestivnom traktu direktni bilirubin podleze razgradnji. Prvo dolazi do odvajanja glukuronske kiseline,a u crevu se ponovo oslobađa bilirubin. Normalna bakterijska flora transformiše slobodan bilirubin u nestabilno jedinjenje mezobilirubin, koji se vrlo brzo razlaže na sterkobilirubin i urobilinogen.

Sterkobilirubin poseduje smeđi pigment, jedan deo podleže oksidaciji i prelazi u sterkobilin. Ova dva oblika se izlučuju preko fecesa i naravno daju mu smeđu boju.

Bilirubin u mokraći

Urobilinogen se preko zida creva resorbuje nazad u cirkulaciju i transportuje do bubrega, i na taj način se izlučuje preko urina iz organizma. Ukoliko uzorak urina stoji dugo na vazduhu urobilinogen oksidacijom prelazi u urobilin.

Bilirubin kao marker za žuticu

Detaljno objašnjen metabolički put bilirubin je važan jer se žučne boje koriste kao marker u dijagnostici različitih tipova žutica (ikterus). Žutice se mogu podeliti na opstruktivne žutice i hemolitičke žutice.

Opstruktivna žutica

Uzrok opstruktivne žutice je začepljenje žučnog puta do creva, u krvi raste konjugovani bilirubin, u mokraći se pojavljuje konjugovani bilirubin ali nema urobilinogena, a u stolici nema sterkobilina. Takođe, u ovom slučaju altivnost alkalne fosfataze u krvi može biti povećana.

Hemolitička žutica

U hemolitičkoj žutici, kojoj je uzrok prekomerena razgradnja eritrocita i hemoglobina koja premašuje kapacitet hepatocita za glukurokonjugaciju, ovog puta u krvi raste koncentracija nekonjugovanog bilirubina, dok je konjugovani bilirubin blago povišen. Kod ove žutice feces je izrazito taman, i urin je prebojen zbog prisustva bilirubina.

Hepatocelularna žutica

U hepatocelularnoj žutici, kojoj je uzrok oštećenje i nekroza hepatocita, u krvi rastu oba bilirubina naročito konjugovani, u mokraći se pojavljuje konjugovani bilirubin ali ima i urobilinogena, a u stolici ima sterkobilina.

15 одговора на „Povišen bilirubin: kako ga smanjiti?“

  1. Poštovani Nikola,
   U toku virusnog hepatitisa u krvi će uglavnom biti povišen nekonjugovati bilirubin. Pošto je jetra delom oštećena nece moći preći u konjugovani bilirubin. Referentne vrednosti za nekonjugovani bilirubin se kreću od 5 – 17mmol/l.
   Pozdrav.

 1. Rezultati moje majke su:
  Ukupni bilirubin – 85,5 mikromola/l, bilirubin direktni 60mikromola/l, AST – 26, ALT – 25, Alkalna fosfataza – 200U/L, GGT 324 U/L.
  Da li je ovo opasno s obzirom da su vrednosti bilirubina i GGT drastično visoke?

  1. Bez fizikalnog pregleda i anamneze Vam ne možemo reći koliko je opasno. Naša preporuka je da se javite Vašem izabranom lekaru. Srdačan pozdrav!

 2. Postovani, da li mozete da na osnovu ovih nalaza kazete o cemu se radi i da li je u pitanju neka bolest?
  AST 17 U/L ref.vrednosti od 0 do 37
  ALT 14 U/L ref.vrednosti od 0 do 40
  Bilirubin total 31,5 umol/L ref.vrednosti od 3,4 do 20,05
  Bilirubin directni 8,8 umol/L ref.vrednosti 0-8,5
  Monociti 1.0
  Mon% 15
  Heliko bakterija 90, a negativan nalaz manje od 20
  Ostale vrednosti u granicama normale.
  Hvala.

  1. Samo na osnovu ovoga Vam ne možemo reći o čemu se radi. Posetite svog doktora.

 3. Kako se postupa odn.leci visok /77,6mmo/L/ ukupni bilirubin ,a da je direktni u granicama normale? Bilo je mislenja o urodjenoj hiperbilirbinemiji. Pozdrav!

 4. Postovani,
  alt i ast su 20 i jedna i druga.gama gl nisam radio.
  Pozdrav!

  1. Da li postoji neka namirnica koju jedete svaki dan, svaki drugi, odnosno jako cesto? Ili mozda pijete nesto svaki dan, odnosno veoma cesto?
   Kafa na primer u vecim kolicinama?

 5. POkusacu da uradim nesto u vezi ishrane. Javicu kada budem kontrolisao sledece vrednosti b.r Pozdrav za vas!

 6. Da li moze nekako da se smanji bilirubin za test, ja koliko sam rauzmeo ako dr nisu pogrsili imam Gilbertov sindrom, tj bilirubin mi je uvek malo povisen tipe ako je ref 25 meni je 30, nemam nikakve simptome ni nista, ne pijem ne pusim ne drogiram se samo vezbam… Ako recimo odem dam krv nalijem se vode i sutra radim test za bilirubin jel ce mi biti nizi? Kunkurisao bih za nesto a ne bi da mi prave probleme zbog malo povisenih vrednosti

  1. Poštovanje,

   mislim da Vam neće praviti problem zbog toga za šta god budete konkurisali.

   Pozdrav.

 7. moje vrednosti analize krvi van normale su sleddeci:
  L014209K Sedimentacija 15 mm/h
  K-RDW-SD 47,5 %
  K-Leukociti 11,30 10~9/L
  L006254S 9,3 mmol/L
  L0044165 – LDHL 429 U/L
  L001917S – Bilirubin /ukupni/ 31,0 umol/L
  L001891S – Bilirubin /direktni/ 7,0 umol/L
  koje bolesti su indikovane.

Затворено за коментаре.