Polisaharidi

          Kao makromolekulska jedinjenja ne prolaze kroz membrane za dijalizu, a u vodi grade koloidne rastvore. Pokazuju Tyndalov fenomen. Hidrolizom se daju rastaviti na jednostavnija jedinjenja, pa konačno i na disaharide i monosaharide. Najrasprostranjeniji i najvažniji su poliholozidi koji predstavljaju kondenzacione oridukte hekoza, a naročito glukoze. Tu spadaju, sem ostalih, mnogobrojni: skrob, kao zajedničko ime za amilozu i amilopektin, glikogen i celuloza. Sva tri su, kao što ćemo videti, polikondenzacioni produkti glukoze.

          Pored ovih, medicinska biohemija je zainteresovana za još jednu grupu poliholozida životinjskog porekla, koji u svom sastavu sadrže kao osnovne gradivne jdinice amiošećere: nazivaju se mukopolisaharidi. Poznato je više ovih poliholozida, ali se svi ne nalaze u organizmu čoveka, niti su svi još dovoljno proučeni. Zbog toga ćemo se zadržati samo na nekima iz ove grupe: hondroitin-sumporne kiseline (hondroitin-4-sulfat i hondroitin-6-sulfat), keratan-sulfat, hijaluronska kiselina i heparin.

          U polisaharide se ubrajaju i:

          U biljnom svetu, pored skroba, glikogena i celuloze, postoje i drugi poliholozidi, ali oni za čoveka i njegovu ishranu imaju samo posrednu vrednost. Svaki od njih ima svoje osobenosti bilo u načinu vezivanja, bilo po tome koje od monosaharida učestvuju u njegovoj izgradnji. Dekstran (poliholozid koji se u transfuziji može upotrebiti kao zamena plazme), na primer, po sadržaju se ne razlikuje od skroba ili glikogena jer je izgrađen kao i ovi od glukoze, samo što su vezane u lancu sa α-1,6 vezom, a grananje lanca se ostvaruje α-1,4 vezom.

2 одговора на „Polisaharidi“

 1. Postovani
  kako se moze pomoci kod jedne vrlo retke bolesti MUKOPOLISAHARIDOZA Hanter 2
  To je stanje kad organizam nema taj enzim da rastopi polisaharide i oni se taloze na organima i mozgu ???

  1. Poštovana,
   Trebalo bi da ta osoba dobija već enzimsku terapiju sa kojom je moguće produžiti život, samo dotična terapija ne utiče na centralni nervni sistem (mozak). Mada postoji nada da će se terapija davati direktno u mozak i na taj način će uticati i na taj region. Napredovanjem medicine bi trebalo da se razvije takva vrsta terapije kroz par godina.
   Srdačan pozdrav, i pono sreće Vam želimo.

Затворено за коментаре.