Plesiomonas shigelloides

Plesiomonas shigelloides je jedina vrsta roda Plesiomonas. Prirodno boravište ove bakterije su površinske vode i zemlja, a često mogu biti inficirane hladnokrvne životinje (žabe, zmije, kornjače). Čovek se inficira ingestijom kontaminirane hrane.

Morfološki, to je Gram-negativni bacil raspoređen pojedinačno, u parovima i kratkim lancima. Pokretan je bacil. Optimalna temperatura potrebna za rast iznosi 30ºC. Oksidaza je pozitivan, produkuje indol, fermentuje glukozu, ali ne fermentuje manitol pa se po tome razlikuje od Aeromonasa.

Najčešće se izoluje u tropskim i suptropskim područjima i tokom letnjih meseci. Najčešća klinička slika je dijarejalna bolest kod osoba koje su imale kontakt sa neprečišćenom vodom ili koje su konzumirale morsku hranu. Kolitis ili bolest slična koleri javlja se kod imunosupresivnih ili pacijenata sa karcinomom. Ekstraintestinalne infekcije uključuju: septikemiju, neonatalni meningitis, septički artritis i akutni holecistitis.

Mikroorganizam je osetljiv na aminoglikozide, hloramfenikol, tetracikline i fluorohinolne.