Piridoksin (vitamin B6)

         Iako piridoksin nosi ime vitamin B6, postoje još dva jedinjenja koja mogu da ga zamene u otklanjanju sindroma B6 avitaminoze. To su piridoksal i piridoksamin. Svi se nalaze u hrani, s tim da se piridoksin nalazi u hrani biljnog, a ostala dva jedinjenja u hrani životinjskog porekla. Piridoksal-5-fosfat i piridoksamin-5-fosfat imaju ulogu koenzima u procesima transaminacije. Pored ovoga, učestvuju i kao koenzim dekarboksilaza aminokiselina, ali samo u obliku piridoksal-fosfata, kao i u sintezi nikotinamida od triptofana. Klinički znaci B6-avitaminoze ispoljavaju se u oblasti nervnog sistema i hematopoeze, ali nisu potpuno jasni, pošto je nedostatak ovog vitamina kombinovan sa nedostatkom ostalih vitamina iz grupe B, kao što je slučaj i sa avitaminozom B1 i B2. Eksperimentalno izazvane avitaminoze kod životinja pokazuju određene poremećaje koji se mogu upotrebiti i za biološko kvantitativno određivanje ovog vitamina. Smatra se da je količina od oko 2mg dnevno dovoljna za čoveka da ne dođe do oskudice i hipovitaminoze. Pri unošenju većih količina belančevina u hrani potrebne su i veće količine ovog vitamina.