Opadanje kose: Alopecia Areata i Alopecia Androgenetica

Alopecia areata

Alopecia areata se javlja u vidu jasno ograničenih, okrulgih pečata na kojima dlaka potpuno nedostaje. Uzrok obolejnja nije poznat, ali se smatra da značajnu ulogu u njegovom nastanku ima gentska predispozicija (autozomno dominanto nasleđivanje), emociaonalni stres (može da provocira nastanak oboljenja), autoimuni poremećaji (ali nisu otkrivena specifična autoantitela). Alopecia areata se razvija ranim prelaskom anagenog u telogeni folikul što dovodi do ispadanja dlake. U zavisnosti od težine oboljenja, folikul može stvarati normalnu dlaku, oštećenu dlaku, dlaku u vidu upitnika, ili može da uopšte ne stvara dlaku. Oštećeni folikuli imaju tendenciju da se regenerišu.

Klinička slika

Alopecia areata se češće javlja kod žena, između 5. i 30. godine života, a predilekciona mesta su kosa, obrve, brada kod muškaraca, mada se može javiti na bilo kom delu tela na kojem se nalaze dlake. Početna promena je jasno ograničen, okrugli pečat, na kojem dlaka nedostaje, a koža je boje slonovače. U aktivnoj fazi bolesti na ivici ploča kosa se lako izvlači i među tim dlakama mogu se naći dlake u obliku upitnika. Promene mogu biti solitarne i multiple. Kod težih oblika javlja se širenje alopecije uz ivicu kapilicijuma (ofijaza). Alopecia totalis – potpuni gubitak kose, dok su ostale dlake očuvane. Alopecia universalis – najteži oblik, nedostaje kosa, brada, obrve, trepavice, aksilarne i pubične dlake. Ova dva oblika nazivaju se malignim alopecijama jer se spontani porest kose retko dešava.

Lečenje

Lokalno lečenje – salicilna kiselina 2% (daje se kao placebo kod lakših oblika), kortikosteroidi masti (1 dnevno, bar 3 mseca), cignolin 0,5-1%, lokalna imunoterapija (namerno izazivanje kontakte senzibilizacije kože kapilicijuma, dve nedelje nakon toga nastavlja se lečenje najnižim koncentracijima susptancekoja izaziva eritem i svrab jednom nedeljno, kada se pojavi rast kose intervali se povaćavaju na jednom u 2-3 nedelje, terapija se prekida posle godinu dana konstantnog rasta kose). Opšte lečenje – PUVA (do 100 seansi je neophodno).

Alopecia androgenetica

Alopecia androgenetica je progresivni gubitak kose koji se nasleđuje autozomno dominanto a nastaje kao posledica povećane osetljivosti folikula dlake na androgene (androgen zavisno oboljenje). Oboljenje se javlja posle puberteta. Osnovni problem je povećano pretvaranje testosterona u aktivne androgene – dihidrotestosteron pomoću enzima 5 alfa reduktaze. Dihidrotestosteron je osnovni androgen koji utiče na kosu tako što inhibira rast dlake na nivu folikula, folikuli prelaze u telogenu fazu rasta što dovodi do ispadanja kose. Uz to se javlja i seboreja jer dihidrotestosteron stimuliše rast sebacealnih žlezda.

Opadanje kose: Alopecia Areata i Alopecia Androgenetica
Foto: https://www.hairlosssolutions.eu/alopecia-areata/

Klinička slika za alpecia androgenetica

Javlja se kod oba pola, između 18. i 25. godine života.

  • Kod muškaraca – najranije promene su na frontalnoj liniji kapilicijuma gde terminalne dlake bivaju zamenjene vellus dlakama. Promene se potpuno šire na temporalne predele i vertex (stadijum I i II), zatim se ove površine spajaju tako da u najtežim slučajevima ostaje samo venac okcipito-temporalne kose (stadijum II i IV). U ranoj fazi kosa je samo proređena, i prisutan je fenomen razdeljka (na temenu je razdeljak širok, a na zatiljku uzak). U kasnoj fazi proređenost može da ide i do potpune alopecije.
  • Kod žena – u parijetalnoj regiji u vidu difuznog proređenja kose (ne dostiže razmere kao kod mušakaraca a ko se to desi treba preći na endorkinološka ispitivanja).

Dijagnoza

Anamneza i klinički pregled su kamen temeljac lekaru za postavljanje dijagnoze. Trihogram (mikroskopski pregled korena epilirane dlake) – visok procenat telogenih folikula u parijetalnom delu.

Lečenje

Ciproteron acetat (inhibitor gonadotropina), spironolakton (inhibiše ovarijalnu proizvodnju androgena), estrogen-progesteron (snižava androgenu sekreciju ovarijuma). Finasterid (inhibitor enzima 5 alfa reduktaze, efekat se zapaža tek nakon godinu dana, daje se samo muškarcima). Lokalna terapija – minoksidil losion, koža kapilicijuma, dva puta dnevno. Hirurško lečenje (presađivanje autografta sa okcipitalne regije koja je očuvana).