Oligurija

Oligurija je medicinski termin za smanjenu količinu izlučene mokraće. Pojam se koristi kada je količina izlučene mokraće tokom 24h manja od 500ml.

Uzroci smanjene količine mokraće
Dehidratacija
Infekcija ili trauma
Začepljenje urinarnog trakta
Lekovi
Kada zatražiti medicinsku pomoć?
Kako se dijagnostikuje oligurija?
Lečenje
Prevencija

Uzroci smanjene količine mokraće

Postoje mnogi potencijalni uzroci oligurije, oni mogu biti privremeni ili stalni u određenim poremećajima.

Dehidratacija

Dehidratacija je najčešći uzrok smanjene količine izlučenog urina. Ona može nastati tokom povraćanja, dijareje ili u nekim drugim stanjima kada niste u mogućnosti da nadoknadite onoliko tečnosti koliko izgubite. Tokom tih stanja Vaši bubrezi će čuvati vodu koliko je moguće.

Infekcija ili trauma

Infekcija ili trauma su manje tipični uzročnici oligurije, ali u zavisnosti od težine slučaja i od količine izgubljene tečnosti tim putem kao posledica može nastati oligurija.

Začepljenje urinarnog trakta

Urin usled začepljenja urinarnog puta neće moći da napusti Vaše bubrege što će dalje prouzrokovati smanjenu količinu izlučenog urina. Pojava je vrlo česta kod bolesnika sa kamenom u mokraćnoj cevi. U ovom slučaju mogu se javiti i drugi simptomi, kao što su:

Lekovi

Neki lekovi mogu dovesti do smanje količine izlučenog urina. Poznati lekovi koji mogu da dovedu do oligurije su nesteroidni antiinflamatorni lekovi, inhibitori angiotenzin konvertujućeg enzima (ACE), gentamicin i dr.

Ukoliko primetite da neki lek koji uzimate dovodi do oligurije, molimo Vas da to saopštite Vašem lekaru. On će zameniti dotični lek nekim drugim ili će Vam prilagoditi novu dozu leka. Nikada ne menjajte sami dozu leka, prvo se konsultujte sa Vašim lekarom!

Kada zatražiti medicinsku pomoć?

Ako primetite da je količina mokraće koju izučite smanjena, odmah se obratite Vašem lekaru!

Takođe bi trebalo da zatražite hitnu medicinsku pomoć ako mislite da možete pasti u stanje šoka. Ovo se može desiti u slučaju ozbiljne infekcije ili traume koja zahteva hitno lečenje.

Pozovite odmah hitnu pomoć ako je količina izlučenog urina smanjena, osećate vrtoglavicu i ako imate visok puls.

Kako se dijagnostikuje oligurija?

Tokom pregleda, doktor će želeti da čuje Vaše odgovore na nekoliko pitanja. Verovatno će želeti da zna kada ste prvi put prepoznali oliguriju, da li je iznenada došlo do toga, i kako ste se osećali.

Vrlo je važno da znate koliko tečnosti pijete tokom dana, jer količina izlučenog urina zavisi od količine unete tečnosti u Vaš organizam.

Ako koristite neke biljne preparate ili neke druge lekove potrebno je da kažete Vašem lekaru. U obavezi ste da spomenete sve bolesti koje ste imali u prošlosti.

Vaš doktor može da zahteva rezultate nekih dodatnih testova, neki od njih su:

  • Kompletna krvna slika (KKS)
  • CT
  • Ultrazvuk abdomena
  • Rengen bubrega

Lečenje

Vaša terapija će zavisiti od uzroka pojave oligurije. U slučaju dehidratacije potrebno je da što pre unesete tečnost u obliku napitka, 2-3 čaše vode. Ako imate temperaturu, dijareju ili neku drugu bolest, Vaš doktor će Vam prepisati fiziološki rastvor u obliku infuzije sa kojim ćete nadoknaditi izgubljene elektrolite i tečnost.

Prevencija

Najčešći uzrok smanjene količine izlučene mokraće je dehidratacija. Nju možete izbeci sa redovnim unosom tečnosti u obliku napitka tokom dana. Preporičena količina tečnosti koju jedan čovek treba da unese tokom jednog dana je 2l. Pored medijskih uticaja, neki ljudi uporno izbegavaju da piju vodu i kod njih je najčešće prepoznata oligurija.