Nukleotidima slična jedinjenja

          Pored nukleotida koji se nalaze u sastavu nukleinskih kiselina i onih koji se nalaze slobodni, postoje supstance koje su po strukturi i po nekim konstituentima vrlo blizu nukleotidima. Značajni su po svom učešću u enzimskim sistemima, te ćemo ovde opisati.

          Nikotinamid-mononukleotid je nukleotid u kome polžaj baze zauzima amid nikotinske kiseline, pod nazivom PP-faktor (prelagra-preventivni faktor). Ovaj nukleotid je izolovan iz kvasca, ali u životinjskim ćelijama nije funconalan; pojavljuje se samo u toku sinteze složenijih oblika.

          Nikotinamid-adenin-dinukleotid (NAD) je jedinjenje nikotinamid-mononukleotida sa adenilnom kiselinom.

          Vrlo mu je blizak nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfat (NADP) koji se  od prethodnog razlikuje u sadržaju fosforil-grupa. Tri su fosforil-grupe i treća je vezana za drugi ugljenikov atom ribofuranoze adenilne kiseline.
          NAD i NADP su ranije nazvani još i imenima koenzim I i koenzim II. Učestvuju kao koenzimi u enzimskim sistemima dehidrogenaza. U njihovom nastajanju, pored NMN, učestvuju adenilna kiselina i ATP. 

          Riboflavin-monofosfat je građen po tipu nukleotida pa se naziva flavin-mononukleotid (FMN), iako umesto riboze, sadrži ribitol. Riboflavin je u stvari B2 vitamin. Kao i nikotinamid-mononukleotid, tako je i ovaj izolovan iz kvasca. Učestvuje u procesima bioloških oksidacija kao koenzim nekih dehidrogenaza.

          Ova fiziološka uloga je data mogućnošću lake oksidacije njegovog heterocikličnog jezgra primanjem dva atoma vodonika. Reakcija je svakako reverzibilna te može da učestvuje ne samo kao primalac, nego i kao davalac vodonika.
          U zajednici sa adenilnom kiselinom (AMP) flavin-mononukleotid gradi flavin-adenin dinukleotid (FADN).
          Kao i FMN, učestvuje u enzimskim sistemima dehidrogenaza kao koenzim.

          Koenzim A takođe treba ovde da bude hemijski prikazan, jer u svom sastavu sadrži adenozin. Sem toga, predstavlja materiju prvorazrednog značaja za metabolizam. Učestvuje kao koenzim u procesima transacilacija. Vrlo je rasprostranjen u organizmu. Ima građu:

          Vidi se da, pored adenozin-3-4-difosfata, u sastavu koenzima A sudeluju još i 4-fosfat pantotenske kiseline i tioetanolamin:

          Spomenućemo još tri jedinjenja građena po tipu nukleotida.

          Uridin-difosfat-glukoza (UDPG) je jedno od njih. Učestvuje u metabolizmu glicida, konkretno kao koenzim izomerizacije galatoze u glukozu i kao jedinjenje glukoze iz koga se ona neposredno ugrađuje u glikogen. 

          Citidin-difosfat-etanolamin i citidin-difosfat-holin su druga dva jedinjenja, koja živahno učestvuju u sintezi fosfolipida.