Vitamin B3 (Nikotinska kiselina ili Niacin)

          Poznat je i pod nazivom PP-faktor (pelagra-preventivni faktor). Spada u grupu B-vitamina. Nedostatak ove materije u organizmu dovodi do pojave dobro opisanog sindroma pelagre, koji je sada veoma redak. U organizmu niacin prelazi u aktivni oblik, amid nikotinske kiseline. Hemijski, nikotinamid je amid-beta-piridin-karbonske (nikotinske) kiseline.

          Organizam koristi alimentarne izvore nikotinamida, ali u nedostatku, pa i normalno, vrši i ograničenu sintezu u kojoj je triptofan izvorni materijal. Iz ovoga je jasno da je za nastajanje potpune avitaminoze potrebno da hrana oskudeva ne smao u nikotinamidu nego i u belančevinama sa triptofanom.

          Nikotinamid ispoljava svoje biološko dejstvo u obliku nikotinamidadenin-dinukleotida i nikotinamid-adenin-dinukleotid-fosfata (NAD i NADP) koji predstaljaju koenzime nekih oksidoreduktaza, važnih enzima koji katalizuju brojne oksidoreduktivne procese u ćeliji.

Један одговор на „Vitamin B3 (Nikotinska kiselina ili Niacin)“

Затворено за коментаре.