Neutrofilija

        Neutrofilija – akutno povećanje broja neutrofila u krvi. Takođe u roku od nekoliko sati od početka akutne, jake upale, broj neutrofila u krvi poraste 4 – 5 puta više. s normalnih 4-5 x 109/L na 15-20 x 109/L. Ovo je nazvano neutrofilija, što znači porast broja neutrofila u krvi. Neutrofiliju izazivaju proizvodi upale koji ulaze u krvotok i zatim se transportuju do koštane srži, gde deluju na skladištene neutrofile, pobuđuju ih, i mobilišu ih direktno u cirkulišuću krv. Na ovaj način je više neutrofila na raspolaganju za upalno područje tkiva.