Mrtve celoćelijske vakcine

Danas je dostupan veći broj celoćelijskih mrtvih vakcina koje se koriste za zaštitu od pertusisa, kolere, antraksa, kuge i drugih bolesti. Samo vakcina za zaštitu od pertusisa ulazi u globalni program obavezne imunizacije. U sastav ove vakcine ulaze cele inaktivisane ćelije bakterije izazivača pertusisa, Bordetellae pertussis. U pitanju je vakcina koja je tokom više decenija primene pokazala zadovoljavajuću efikasnost i dovela do smanjenja obolevanja od pertusisa od preko 95%. Kalendar imunizacije ovom vakcinom počinje od drugog meseca života. Među svim vakcinama koje su deo obaveznog programa imunizacije, ova vakcina je posebno „ozloglašena“ zbog mogućnosti pojave teških neuroloških komplikacija nakon vakcinacije. Iako procene govore da je učestalost pojave takvih komplikacija svega 3,1 na milion vakcinisane dece, razvijena je komponentna takozvana acelularna vakcina za zaštitu od pertusisa, koja je takođe uključena u obavezni program imunizacije.