Moraxella

Vrste iz roda Moraxella su Gram-negativni kokobacili ili bacili. Njihova morfološka sličnost sa najserijama i pozitivna reakcija oksidaze rezultira u ponekad pogrešnoj identifikaciji kao bakterijama iz roda Neisseria. Od najserija se razlikuju po nemogućnosti fermentovanja ugljenih hidrata i produkciji DN-aze.

Vrste iz roda Moraxella su deo fiziološke flore gornjeg respiratornog trakta i povremeno izazivaju respiratorne infekcije, upalu srednjeg uha, konjuktivitis, bakterijemiju i dr. infekcije. Većina vrsta je osetljiva na penicilin a Moraxella catarrhalis često produkuje beta laktamazu.