Lupus kože: lupus erythematosus chronicus cutaneus

Lupus erythematosus chronicus (LEC) je relativno često oboljenje koje se odlikuje karakterističnom morfologijom i distribucijom sa imunološkim i hematološkim poremećajima. Uzrok samog oboljenja još uvek nije poznat, ali se smatra da ulogu u njegovom nastanku imaju T limfociti koji reaguju sa antigenima koji se oslobode iz jedra epidermalnih ćelija pod dejstvom UV zraka.

Simptomi i znaci

Od kožnog lupusa češće obolevaju žena, obično se manifestuje u 3. i 4. deceniji života, a predilekciona mesta su oni delovi tela izloženi suncu. Tipične morfološke promene jesu pojava jasno ograničenih, ovalnih/okruglih ploča koje podsećaju na disk (diskoidni lupus). Na površini se često mogu videti adherentne beličaste skvame a u centru promene nastaje atrofija. Tako se obrazuje „rani trijas“ znakova karakterističnih za oboljenje – eritem, atrofija i deskvamacija. Posle duže evolucije nastaju elementi „kasnog trijasa“ – dishromija (hipopigmentacija ploče sa hiperpigmentovanim rubom, teleangiektazije, skleroza. Promene na koži ostavljaju cikatriks, a na kapilicijumu ireverzibilnu alopeciju. Pacijenti se često žale na bol u predelu promena.

Tok bolesti je hroničan, recidivi često imaju sezonski karakter (proleće, leto).

Dijagnoza

Kod trećine pacijenata se mogu naći antinuklearna antitela (ANA), sedimentacija je ubrzana kod malog broja pacijenata, retko se mogu javiti i lekopenija i trombocitopenija. Direktna imunofluorescencija (Lupus band test) pokazuje nakupine IgG i IgM antitela i komonenti komplementata duž zone bazalne membrane.

Lupus kože: lupus erythematosus chronicus cutaneus
Foto: https://www.dermnetnz.org/topics/cutaneous-lupus-erythematosus/

Histologija

U epidermu lekar može videti hiperkeratozu sa keratinskim čepovima, atrofiju, zaravnjenu granicu sa dermom, vakuolna degeneracija bazalnih ćelija, zadebljana bazalna membrana. U dermu su krvni sudovi dilatirani, perivaskularni infitrat limfocita i prisutan je edem.

Lečenje

Hlorohin (antimalarik) lekar daje zbog antiinflamatornog efekta. Kao zamena se može dati hidroksihlorohin. Obavezna je kontrola fundusa oka, kolornog vida i vidnog polja (moguća je ireverzibilna retinopatija). Lokalno se mogu primeniti fluorisani kortikosteroidi.

Један одговор на „Lupus kože: lupus erythematosus chronicus cutaneus“

Затворено за коментаре.