Lipaza i amilaza

Amilaza i lipaza su digestivni enzimi i kao takvi neophodni su za varenje hrane. Amilaza razlaže skrob, a lipaza masti. Oba enzima se produkuju u pankreasu, glandularnom organu koji je smešten iza želuca, i izlučuju se u lumen početnog segmenta tankog creva, tzv. dvanaestopalačno crevo.

Pankreatitis, zapaljenje pankreasa, obično sa sobom nosi povećanje koncentracije ovih enzima u krvi. Opširnije o upali pankreasa možete pročitati ovde. Za detektovanje koncentracija ovih enzima postoje specijalni testovi, a njima se najčešće pristupa ukoliko pokazujete neke od simptoma akutnog pankeratitisa, poput:

Navedeni simptomi i znaci su prilično uopšteni, jer za njih postoje i mnogi drugi potencijalni uzroci. Npr. uzrok abdominalnog bola (bolovi u stomaku) može biti i apendicitis (tzv. „upala slepog creva“), zatim vanmaterična trudnoća kod žena ili zaplet creva (ileus). Određivanjem koncentracije ova dva enzima nam omogućuje da utvrdimo da li je uzrok ovih znakova i simptoma pankreatitis ili nešto drugo.

Normalne koncentracije (vrednosti)
Uzroci povišenih vrednosti amilaze
Šta uzrokuje povišene vrednosti lipaze u krvi?
Zašto se određuje lipaza u krvi?
Amilaza i lipaza u trudnoći
Ispitivanje koncentracije enzima
Tumačenje nalaza

Normalne koncentracije (vrednosti)

Enzimi su biološki aktivne supstance, proteini po svojoj strukturi, koje u ovom slučaju proizvodi organ sa specijalizovanom funkcijom – pankreas. Amilaza razlaže ugljene hidrate do jednostavnih šećera dok lipaza razlaže masti iz hrane na masne kiseline, potom i šećeri i masti se apsorbuju u tankom crevu digestivnog trakta. Takođe, neki od tipova amilaze normalno ulaze u sastav pljuvačke koju produkuju pljuvačne žlezde u ustima. Referentne vrednosti ovih enzima u krvi su:

Kod pojedinih zdravih osoba, referentne vrednosti za amilazu u krvi iznose između 23 i 85 jedinica po litru (U/L), mada u nekim laboratorijama normalne vrednosti za amilazu se mogu kretati i do 140 U/L.

Kada se ošteti tkivo pankreasa, ovi digestivni enzimi se mogu izolovati iz krvi u mnogo višim koncentracijama od normalne vrednosti. Povišene koncentracije amilaze i lipaze u krvi, i do 3 puta od normalne koncetnracije, mogu ukazivati na akutnu upalu pankreasa (Pancreatitis acuta). Međutim, u retkim slučajevima može doći do značajnog oštećenja pankreasa, a da nivoi amilaze i lipaze u krvi ne budu znatno povišeni. U ovim slučajeivma bol u stomaku (abdominalni bol) je najčešći simptom. U početnim fazama oštećenja pankresa, koncentracija amilaze i lipaze takođe može biti nepromenjena.

Uzroci povišenih vrednosti amilaze

Mnogo je razloga i situacija u kojima dolazi do povišenja koncentracije amilaze u krvi, oni uključuju:

U nekim slučajevima kao što su traumatska povreda pankreasa, visok nivo triglicerida i dijabetes, vrednosti amliaze u krvi mogu biti snižene u odnosu na normalne vrednosti.

Brojni lekovi mogu povećati koncentraciju enzima u krvi bez prisustva bolesti, to su lekovi poput:

  • Aspirin
  • Kontraceptivne pilule
  • Kortikosteroidi
  • Lekovi za hemoterapiju
  • Tiazidni diuretici
  • Opijati
  • Antivirusni lekovi
  • Neki antibiotici

Šta uzrokuje povišene vrednosti lipaze u krvi?

Uzroci povećanja koncentracije lipaze u krvi su:

Povišene vrednosti lipaze se mogu videti kod osoba sa familijarnom deficijencijom lipoprotein lipaze.

Lekovi koji deluju povećanjem koncentracije lipaze bez prisustva bolesti:

Zašto se određuje lipaza u krvi?

Određivanje lipaze se najčešće sprovodi ukoliko imate jedan od zdravstvenih problema koji su navedeni gore. Povećanje nivoa lipaze može ukazivati na pogoršanje bolesti. Vaš lekar takođe može određivati vrednosti lipaze tokom lečenja kako bi utvrdio efikasnost prepisane terapije. Ukoliko se radi o lečenju akutne upale pankreasa, uspešnost terapije će se potvrdi sniženim koncentracijama lipaze u krvi.

Amilaza i lipaza u trudnoći

Serumske koncentracije amilaze i lipaze u trudnoći ostaju iste, ne menjaju se. Stoga, ukoliko se primeti njihov porast, tretira se kao nepovoljna promena i traga se za uzrokom, jer ukoliko je uzrok povišenih koncentracija pankreatitis, može dovesti do pojave problema sa plodom.

Ispitivanje koncentracije enzima

Za ispitivanje koncentracije ovih enzima u krvi nije potrebna posebna priprema. Nakon uzete anamneze i odrađenog fizikalnog pregleda, pristupa se proceduri vađenja krvi iz vene. Nakon toga, krv se odnosi u laboratoriju na dalju analizu.

Kao dodatna analizu, moguće je da Vaš doktor traži i uzorak urina, jer povišene vrednosti amilaze mogu biti povezane i sa bubrežnim bolestima.

Kao posledice vađenja krvi moguće je prisustvo crvenila, modrica, otoka i osetljivosti na mestu uboda. Kao ređe posledice javljaju se nesvestica i mučnina.

Tumačenje nalaza

Povišenje koncentracije enzima lipaze i amilaze u krvi se uglavnom javlju u povećanju od 4 puta. Ukoliko dođe do ove situacije, možda će Vas lekar poslati da uradite i druge dodatne dijagnostičke procedure, kao što su ultrazvuk abdomena, CT, magnenta rezonanca i endoskopija digestivnog trakta.

Povišen nivo amilaze pokazuju doktoru da se nešto loše dešava u organizmu, međutim to ne mora uvek biti povezano sa akutnom upalom pankreasa. Međutim, povišene vrednosti lipaze su specifičnije u odnosu na povišene koncentracija amilaze za poremećaj i oštećenje pankreasa.

Spajanjem rezultata krvne analize, dodatnih dijagnostičkih procedura i Vaših simptoma omogućava doktoru da postavi tačnu dijagnozu i započne lečenje.

Ukoliko osetite jake i neizdržljive bolove u stomaku, odmah se javite Vašem lekaru. Na osnovu kompletne krvne slike, koncentracije amilaze i lipaze u krvi, fizikalnog pregleda i Vaše istorije bolesti, Vaš lekar će Vas najbolje posavetovati šta da uradite dalje kako biste otkrili uzrok dotičnog bola, i na kraju Vam može odrediti adekvatnu proceduru lečenja.

2 одговора на „Lipaza i amilaza“

Затворено за коментаре.