Leptospiroza

Bolest je dobila ime po njenom uzročniku, bakteriji Leptospira.

Uzročnik leptospiroze – Leptospira
Kako se prenosi?
Patogeneza i simptomi
Dijagnoza
Lečenje

Uzročnik leptospiroze – Leptospira

Rod leptospira čine gram negativni spiralni bacili. Ovom rodu pripadaju dve vrste, leptospira interrogans (patogena vrsta) i leptospira biflexa (saprofitna vrsta). Na osnovu antigenskih osobina izdvojeno je preko 200 serotipova L. interrogans od kojih 20 može da izazove oboljenja kod ljudi. Saprofitna vrsta je podeljena u 20 serotipova. Leptospira je tipična zoonoza. Rezervoar su divlje i domaće životinje. U zaraženim životinjama leptospire se nalaze u bubrezima, i sa mokraćom mogu biti izlučene u spoljašnju sredinu.

Kako se prenosi?

Čovek se zarazi u dodiru sa mokraćom obolelih životinja, preko sluzokože ili preko sitnih oštećenja na koži. Do infekcije može doći i u radu u stajaćim i kanalskim vodama koje su kontaminirane patogenim serotipovima leptospire.

Patogeneza i simptomi

Kada leptospira dospe u organizam pomenutim putem. Lako dospeva u cirkulaciju odakle može da se širi i stigne do centralnog nervnog sistema i drugih organa. Organizam predstavlja povoljnu sredinu za razmnožavanje ove bakterije. Leptospira oštećuje endotel sitnih krvnih sudova. Mogu da se pojave znaci oštećenja u centralnom nervnom sistemu, jetri i/ili bubregu.

Leptospire mogu da prođu kao blage infekcije ili kao teško oboljenje koje ugrožava bolesnika. Kakve će biti kliničke manifestacije zavise od toga kojim je serotipom izazvana infekcija i od imunskog statusa i odgovora bolesnika.

Bolest se deli u dve faze:

  1. Akutna faza bolesti
  2. Imunska faza bolesti

Blagi oblici se opisuju kao aniketerična leptospiroza. Teški oblici se opisuju kao ikterična leptospiroza i kod njih dominira insuficijencija jetre i bubrega.

Na početku infekcije leptospire su prisutne u krvi i likvoru, kasnije u bubrezima i urinu, a nestaju iz krvotoka kada se stvori povoljna količina zaštitnih antitela.

Leptospira je uglavnom profesionalno oboljenje.

Dijagnoza

Leptospira se prvih dana bolesti može tražiti u krvi i cerebrospinalnoj tečnosti, a posle se može izolovati i u urinu. Dijagnoza se najčešće postavlja serološkim testovima. Molekularna dijagnoza se postavlja PCR tehnikom.

Lečenje

Leptospira se leči penicilinom i tetraciklinima.